Har du en god eller dårlig sag?
Du kan sende hele din sag til os, og vi tilbyder at gennemgå og vurdere den for et mindre beløb. Så ved du, hvor du står.
Vi er specialister
Erstatningsområdet er en kompleks jungle af retsregler, som kræver særlig indsigt for at opnå det bedste resultat for dig.
Vil tilbyder dig en gratis advokatsamtale, og hjælper dig med at komme videre.
Vi repræsenterer altid kun de skadelidte
Vi har valgt de skadelidtes side 100 %, da vi mener, at det gør vores sagsbehandling mere troværdig.

Gratis samtale med en advokat

Klik her, hvis du vil vide, hvordan du står efter en skade, og hvordan du kommer videre.

Få gratis samtale

Erstatning

Du er ikke alene. Advokatgruppen er eksperter i erstatningssager

DatoRådgivningOmråde

16. marpersonskade efter figuranttræning med hundSønderjylland

14. marpersonskade i forbindelse med cykeluheldHovedstadsområdet

13. marpersonskade efter fald på trappeSønderjylland

10. marpersonskade efter højresvingsulykkeRoskilde

02. marpersonskade efter faldAarhus

28. febpersonskade efter trafikulykkeNordøstsjælland

28. febpersonskade ved gang på trappeMidtjylland

20. febpersonskade efter påkørsel af skiltVestjylland


Klik her for at se flere

Få en gratis samtale med en advokat

Udfyld kontaktformularen og få besked om dine muligheder indenfor 48 timer - det er gratis og nemt.

Du er også velkommen til at ringe direkte til én af vores dygtige advokater her.

Du får et ærligt svar fra os

Når vi har din sag til vurdering, får du vores ærlige svar på, om du har en god eller dårlig sag.

Dét mener vi, er vores fornemste opgave - også når det svar du får, ikke er dét, du gerne vil høre.

Vi mener, at advokatarbejde på et fagligt højt niveau også handler om at fortælle klienten, når en sag ikke bør føres. Det er altid meget skuffende for både klienten og os, hvis vi taber en sag - eller opnår et mindre godt resultat, og det undgås bedst ved en grundig vurdering og sortering fra starten.

Lovgivning og retspraksis ændrer sig fra dag til dag. Pas derfor på - indlæggene på dette site kan være forældet, og du bør derfor ikke disponere alene på grundlag af dem. Spørg os, hvis du vil være helt sikker på, at tingene ikke har ændret sig.

Advokat Lotte Bork

Redaktør

Advokat Lotte Bork er ansvarshavende redaktør på Erstatning.dk.

Hun er én af de advokater, som du er velkommen til at kontakte - klik her.

Kan jeg få mine advokatomkostninger dækket?

Der er mulighed for at få en del af dine advokatomkostninger dækket.

Det er tilfældet i sager, hvor der er en ansvarlig modpart. Modpartens ansvarsforsikring dækker dine såkaldte "rimelige advokatomkostninger". Herved bliver din egenbetaling betydeligt mindre.

Såfremt det ender med en retssag, vil vi søge retshjælp eller fri proces for dig.

Hvorfor skal jeg kontakte en advokat?

Hvornår skal jeg kontakte en advokat?

Vores erfaring siger os, at du står bedre i din sag, hvis du lader en advokat repræsentere dig så tidligt i forløbet som muligt. På den måde sikrer du dig, at sagen ikke kører skævt fra starten.

Erstatningsretten er et komplekst juridisk speciale med meget lovgivning og ikke mindst praksis i forsikringsselskaberne, Arbejdsskadestyrelsen, Ankestyrelsen, Retslægerådet, Patientforsikringen, Patientskadeankenævnet, domstolene m.m..

Vi har stor erfaring i at navigere i samspillet mellem alle disse instanser - med det klare formål at opnå det bedst mulige resultat for dig som skadelidt.

Du har formentlig en oplevelse af, at det hele er meget uoverskueligt, hvilket som sagt ikke er underligt.

Som skadelidt har du desuden nok at gøre med at gå til behandlinger og undersøgelser for dine lidelser, samtidig med at du skal forsøge at holde fast i dagligdagen hjemme i familien.

Vi er fuldt opmærksomme på, at advokater er et dyrt bekendtskab, men det er vores klare overbevisning, at medmindre du har en meget lille og simpel sag, vil det altid kunne betale sig for dig at være repræsenteret af advokat, da vi er specialister indenfor området og har mange års erfaring i at føre disse sager for skadelidte.

Vi repræsenterer altid kun de skadelidte!

Vi har valgt side, og repræsenterer altid kun de skadelidte og aldrig forsikringsselskaber.

Vi ser derfor altid sagen fra skadelidtes synsvinkel.

Det mener vi er mest troværdigt.

erstatning.dk er en del af advokatgruppen.dk · Telefon 70 10 13 30 · danmark@advokatgruppen.dk

Advokatgruppen er et landsdækkende advokatfirma med kontorer i Århus, Horsens, Fredericia og København

Vi opererer bl.a. også i Aalborg

Kontakt os for en gratis samtale med en advokat

Gratis samtale