Advokat Lotte Bork

Advokat Lotte Bork (H)

F. 1966.

Lotte er cand.jur. fra Århus Universitet 1993, fik advokatbestalling i 1997, møderet for Landsret i 2006 og møderet for Højesteret i 2016.

Hun har specialiseret sig i erstatnings- og forsikringsret og har arbejdet med personskadeerstatning siden 2006. Sagerne drejer sig typisk om arbejdsskader, trafikskader, fritidsskader og patientskader.

Lotte Bork har en særlig interesse for at føre erstatningssager for voldsofre og optræder i den forbindelse også som bistandsadvokat under straffesagen.

Hun har undervisningserfaring inden for sine specialer og er bl.a. medlem af Foreningen for Erstatnings- og Forsikringsret og af Foreningen af Procedureadvokater.

Kontakt Lotte på lb@advokatgruppen.dk eller på direkte telefon 87 32 81 12.

Advokat Troels Miltoft

Advokat Troels Miltoft (H)

F. 1966.

Troels er juridisk kandidat fra Århus Universitet 1995. Han fik advokatbestalling og møderet for landsretterne i 1998. Møderet for Højesteret fik han i 2011.

Han har gennem mange år arbejdet intensivt med personskadeerstatning. Han har ført en række principielle personskadesager, hvoraf flere er gengivet i Ugeskrift for Retsvæsen og Forsikrings- og Erstatningsretlig Domssamling.

Kontakt Troels på tmi@advokatgruppen.dk eller på direkte telefon 87 32 81 25.

erstatning.dk er en del af advokatgruppen.dk · Telefon 70 10 13 30 · danmark@advokatgruppen.dk

Advokatgruppen er et landsdækkende advokatfirma med kontorer i Århus, Horsens, Fredericia og København

Vi opererer bl.a. også i Aalborg

Kontakt os for en gratis samtale med en advokat

Gratis samtale