Anders Munk Zacho (H), associeret partner

Jeg arbejder primært med erstatnings- og forsikringsret, herunder særligt personskadeerstatning. 

Endvidere er jeg beskikket medlem af Erstatningsnævnet og censor ved advokateksamen i procedure/retssagsbehandling, og har desuden omfattende undervisningserfaring indenfor det personskaderetlige område og underviser aktuelt for både DJØF og Advokaternes-HR.

Kontakt

Direkte:  76 28 14 74

E-mail:    amz@advokatgruppen.dk

Jørgen Merrild Bie (H), partner

Jeg har siden 1980’erne arbejdet med personskadeerstatning. Jeg har ført en række principielle personskadesager, hvoraf flere er gengivet i Ugeskrift for Retsvæsen og Forsikrings- og Erstatningsretlig Domssamling, ligesom jeg er medforfatter til artikel om voldsofres retsstilling i Ugeskrift for Retsvæsen i 1987.

Med min fortid som mangeårigt bestyrelsesmedlem i foreningen Hjælp Voldsofre, samt via mit politiske arbejde med voldsofres retssikkerhed, herunder deltagelse i flere europæiske konferencer som Hjælp Voldsofres repræsentant, har jeg oparbejdet en specialistviden om erstatningsret.  I tilknytning hertil har jeg udarbejdet en række høringssvar til ændringer af erstatningsansvarsloven og offererstatningsloven og har ved flere lejligheder redegjort for vores synspunkter overfor Justitsministeriet og Folketingets Retsudvalg. Jeg var medlem af Justitsministeriets udvalg, der  i 2008 afgav betænkning om konfliktråd.

Endvidere beskæftiger jeg mig med straffesager, hvor jeg er beneficeret forsvarer.

Jeg har i øvrigt været medlem af Advokatrådet i 6 år fra 2011-2017.

I 2017 modtog jeg med stolthed, Sagførernes Auktioners Legat, der efter fundatsens § 5, stk. 2 tildeles som en “ekstraordinær hædersgave til en advokat, der I enestående grad har ydet en indsats til hæder for standen.”

 

Kontakt

Direkte:  76 28 14 26

E-mail:   jmb@advokatgruppen.dk

 

erstatning.dk er en del af advokatgruppen.dk · Telefon 70 10 13 30 · danmark@advokatgruppen.dk

Advokatgruppen er et landsdækkende advokatfirma med kontorer i Århus, Horsens, Fredericia og København

Vi opererer bl.a. også i Aalborg

Kontakt os for en gratis samtale med en advokat

Gratis samtale