I sager om personskade, hvor der er en ansvarlig modpart - fx et trafikuheld med flere implicerede - vil skadevolders ansvarsforsikring dække dine "rimelige advokatomkostninger".

"Rimelige advokatomkostninger" beregnes ud fra den udbetalte erstatning, således at forstå, at en større erstatning også udløser flere advokatomkostninger end en mindre erstatning.

Du må dog påregne en egenbetaling ved siden af, således at dét beløb, som dækkes af ansvarsforsikringen skal forstås som et betydeligt tilskud til de samlede advokatomkostninger.

I voldsoffersager dækker Erstatningsnævnet dine "rimelige advokatomkostninger" ud fra samme princip som beskrevet ovenfor.

I alle andre sager skal du selv betale advokatomkostningerne. Det gælder således i arbejdsskadesagerpatientskadesager samt i sager mod egen ulykkesforsikring eller mod kommunen.

Hvordan beregnes advokatomkostninger?

Advokatomkostningerne fastsættes ud fra en samlet afvejning af det registrede tidsforbrug, det opnåede resultat, sagens betydning for klienten, sagens kompleksitet, sagens hastende karakter, sagsgenstandens størrelse og det med sagen forbundne ansvar.

I sager med et dårligere resultat end forventet, vil vi derfor som regel ikke få dækket vores tidsforbrug.

Til gengæld beregner vi os fuldt salær i sager, hvor vi opnår et godt resultat for dig som klient.

erstatning.dk er en del af advokatgruppen.dk · Telefon 70 10 13 30 · danmark@advokatgruppen.dk

Advokatgruppen er et landsdækkende advokatfirma med kontorer i Århus, Horsens, Fredericia og København

Vi opererer bl.a. også i Aalborg

Kontakt os for en gratis samtale med en advokat

Gratis samtale