En arbejdsskade er en skade, der sker i arbejdstiden og under udførelse af arbejdet.

Arbejdsskader kan være en følge af en ulykke eller en erhvervssygdom.

En ulykke er kendetegnet ved, at den sker pludseligt, fx som følge af et fald fra et stillads.

En erhvervssygdom er en følge af lang tids påvirkning på arbejdet, fx dårlig ryg som følge af flere års tunge løft og akavede arbejdsstillinger.

Arbejdsskader skal hurtigst muligt, og senest 1 år efter skaden, anmeldes til Arbejdsskadestyrelsen. Du skal sikre dig, at din arbejdsgiver sørger for anmeldelsen, og alternativt kan du få din egen læge til at gøre det.

Arbejdsskadestyrelsen behandler sagen og træffer afgørelse om erstatning for varigt mén og erhvervsevnetab. Selve erstatningen udbetales af arbejdsgivers lovpligtige arbejdsskadeforsikring. Du får erstatning, selvom skaden ikke kan bebrejdes arbejdsgiver, da forsikringen dækker på såkaldt "objektivt grundlag".

I en arbejdsskadesag kan du få erstatning for behandlingsudgifter, varigt mén og erhvervsevnetab.

Der er ikke dækning for svie & smerte og tabt arbejsfortjeneste - medmindre arbejdsgiver er ansvarlig for ulykken, fx. fordi han ikke har overholdt gældede arbejdsmiljøregler. I så fald skal der rettes et selvstændigt krav imod arbejdsgiver.

Vi har stor erfaring i behandling af arbejdsskadesager og bistår dig gerne med at opnå den erstatning, du er berettiget til.

Læs mere om hvorfor du skal vælge en advokat.

erstatning.dk er en del af advokatgruppen.dk · Telefon 70 10 13 30 · danmark@advokatgruppen.dk

Advokatgruppen er et landsdækkende advokatfirma med kontorer i Århus, Horsens, Fredericia og København

Vi opererer bl.a. også i Aalborg

Kontakt os for en gratis samtale med en advokat

Gratis samtale