Hvorfor vælge en advokat?

Erstatningsretten er et komplekst juridisk speciale med meget lovgivning og ikke mindst praksis i forsikringsselskaberne, Arbejdsskadestyrelsen, Ankestyrelsen, Retslægerådet, Patientforsikringen, Patientskadeankenævnet m.m..

Vi har stor erfaring i at navigere i samspillet mellem alle disse instanser - med det klare formål at opnå det bedst mulige resultat for dig som skadelidt.

Du har formentlig en oplevelse af, at det hele er meget uoverskueligt, hvilket som sagt ikke er underligt.

Som skadelidt har du desuden nok at gøre med at gå til behandlinger og undersøgelser for dine lidelser, samtidig med at du skal forsøge at holde fast i dagligdagen hjemme i familien.

Vi er fuldt opmærksomme på, at advokater er et dyrt bekendtskab, men det er vores klare overbevisning, at medmindre du har en meget lille og simpel sag, vil det altid kunne betale sig for dig at være repræsenteret af advokat, da vi er specialister indenfor området og har mange års erfaring i at føre disse sager for skadelidte.

erstatning.dk er en del af advokatgruppen.dk · Telefon 70 10 13 30 · danmark@advokatgruppen.dk

Advokatgruppen er et landsdækkende advokatfirma med kontorer i Århus, Horsens, Fredericia og København

Vi opererer bl.a. også i Aalborg

Kontakt os for en gratis samtale med en advokat

Gratis samtale