De fleste fritidsskader sker i forbindelse med sport, men kan i princippet ske ved al aktivitet udenfor arbejdstiden.

Ofte vil der ikke være en ansvarlig skadevolder, og da vil den eneste mulighed for erstatning være via egen ulykkesforsikring. Ulykkesforsikringen dækker alene behandlingsudgifter og varigt mén.

Ménerstatningen udbetales som en %-del af forsikringssummen i policen. En forsikringssum på 1 mio. kr. og en méngrad på 5 % vil således udløse en erstatning på 50.000 kr.

I sjældne tilfælde vil der være en skadevolder, som er ansvarlig for ulykken. Det gælder eksempelvis, hvis du er faldet på et glat fortorv, hvor grundejeren ikke har sørget for tilstrækkelig glatførebekæmpelse. I dén situation vil samtlige krav i hehold til Erstatningsansvarsloven kunne rettes mod skadevolderen. Det betyder, at man kan få dækket svie & smerte, tabt arbejdsfortjeneste, varigt mén og erhvervsevnetab.

Hundebid erstatning

Et andet eksempel på en situation, hvor der vil være en ansvarlig skadevolder, er en skade i form af hundebid. Hunden er dækket af en lovpligtig ansvarsforsikring, og du vil også her få dækket alle dine krav som følge af personskaden.

Vi har stor erfaring med behandling af ulykkessager og bistår dig gerne med at opnå den erstatning, du er berettiget til. Kontakt os og få en gratis samtale med en advokat.

erstatning.dk er en del af advokatgruppen.dk · Telefon 70 10 13 30 · danmark@advokatgruppen.dk

Advokatgruppen er et landsdækkende advokatfirma med kontorer i Århus, Horsens, Fredericia og København

Vi opererer bl.a. også i Aalborg

Kontakt os for en gratis samtale med en advokat

Gratis samtale