Patientskade

Er du blevet påført en skade i forbindelse med undersøgelse eller behandling i sundhedsvæsenet, kan der være tale om en patientskade, som du kan søge erstatning for.

Det kunne eksempelvis være, hvis skaden er en følge af, at behandlingen ikke har levet op til "bedste specialiststandard".

Det kunne også være, hvis der er opstået komplikationer til behandlingen, som ligger ud over, hvad du med rimelighed må tåle - eksempelvis en stafylokokinfektion efter en operation.

Hvis du alene ønsker at indgive en klage over et behandlingsforløb, skal klagen sendes til Patientombuddet. Hvis formålet med klagen er at opnå erstatning, skal klagen derimod sendes til Patienterstatningen.

Patienterstatning - 168,7 KB

Hvis skaden anerkendes som en patientskade, vil du kunne få erstatning for den mérskade, som patientskaden har påført dig. Du får altså ikke erstatning for selve grundlidelsen - dvs. den lidelse som du var i behandling for.

Der kan opnås erstatning for samtlige krav i henhold til Erstatningsansvarsloven, hvilket vil sige dækning af behandlingsudgifter, svie & smerte, tabt arbejdsfortjeneste, varigt mén og erhvervsevnetab.

Vi har stor erfaring med behandling af patientskadesager og bistår dig gerne med at opnå den erstatning, du er berettiget til.

Patienterstatning – Sådan klager du!

Ligegyldigt hvilken af de typer skader, du kan se oplistet her på siden, du er berørt af, har du mulighed for at søge patienterstatning. Du kan for eksempel søge om patienterstatning, hvis du som patient er kommet til skade som følge af en behandling i sundhedsvæsenet, eller hvis du har fået bivirkninger af et lægemiddel.

Har du været så uheldig at få en patientskade, så skal du starte med at anmelde den til Patienterstatningen. De behandler så i første omgang sagen og træffer en afgørelse. Hvis du er utilfreds med eller uenig i deres afgørelse, så kan du klage til ankenævnet for Patienterstatningen. Det gør du på borger.dk, hvor du logger ind med NemID og skal udfylde og indsende et klageskema. Har du ikke NemID, kan du blive fritaget for at indgive klagen digitalt, hvis du er fritaget generelt for digital post i din kommune, hvis du er ikke kan få NemID, eller hvis du ikke har mulighed for at anvende en computer. Sidstnævnte kan eksempelvis skyldes fysisk eller psykisk sygdom, særlige handicaps, alder eller manglende IT-kompetencer. 

Patienterstatning: Er der sket en skade?

Der er selvfølgelig altid en risiko, når man bliver behandlet for en sygdom, ligesom der næsten altid vil være skadelige bivirkninger efter medicin – i større eller mindre omfang og varierende fra patient til patient.

Alligevel er der selvfølgelig mulighed for at søge erstatning for både fysiske og psykiske skader efter behandlinger, hvis Patienterstatningen eksempelvis vurderer, at bivirkningerne ved medicin er værre, end du med rimelighed skal acceptere, eller hvis en erfaren specialist ville have behandlet anderledes.

Derfor vil der blive vurderet på, om der sket en større skade, end du med rimelighed kunne have forventet.

Det er dog ikke kun skader, der er sket i forbindelse med sundhedsvæsenet, som du kan søge erstatning for. Som du kan se på denne side, findes der en lang række områder, hvor det er muligt at søge om erstatning. Det kan for eksempel være arbejdsskader, fritidsskader eller sociale sager. Ligegyldigt hvilken type erstatning du skal søge, kan det være vanskeligt at finde ud af regler og juridisk ret. Derfor vil det ofte være en god ide at søge bistand fra en advokat, der kan hjælpe dig sikkert gennem hele forløbet. Hvis du har spørgsmål til din sag, er du meget velkommen til at kontakte os, så du kan have en gratis samtale med en advokat. 

erstatning.dk er en del af advokatgruppen.dk · Telefon 70 10 13 30 · danmark@advokatgruppen.dk

Advokatgruppen er et landsdækkende advokatfirma med kontorer i Århus, Horsens, Fredericia og København

Vi opererer bl.a. også i Aalborg

Kontakt os for en gratis samtale med en advokat

Gratis samtale