Hvad er piskesmæld?

Et piskesmæld er en skade, der ofte opstår, når man bliver påkørt bagfra i bil. Det resulterer i, at hovedet først bliver kastet bagover for derefter hurtigt at blive kastet frem igen. Men piskesmæld kan også opstå ved påkørsel fra siden eller ved fald på ski, snowboard eller andre lignende fald.

Piskesmæld medfører symptomer fra nakken og de nærliggende områder, der skyldes skader på bløddelene, som er en betegnelse for muskler, sener, ledbånd, ledkapsler og discus. De typiske symptomer på piskesmæld er smerter og stivhed i nakken – eventuelt med dertilhørende hovedpine og svimmelhed.

Piskesmæld

Heldigvis går de fleste tilfælde væk igen af sig selv med tiden, og kun de færreste oplever virkeligt vedvarende gener. Og det giver faktisk ret god mening. Piskesmæld er nemlig kroppens forsvarsmekanisme, der automatisk går i gang, når den fornemmer faren, der er forbundet med et uheld. Nervereflekserne i nakken forsøger på et splitsekund at imødegå de farer, der venter, ved at tage alle de metoder i brug, som de overhovedet besidder. Det vil i praksis sige, at nervereflekserne spænder op i især nakkens og halsens muskulatur i et forsøg på at afværge læsioner i halshvirvelssøjlen, ledbånd og sener.

Selvom man måske kunne forvente, at disse forsvarsmekanismer ville forsvinde igen med det samme – eller i hvert fald ret hurtigt, efter faren er overstået – så slipper katastrofeforsvaret ikke sit tag lige med det samme. Der kan derfor i nogle tilfælde opstå et behov for behandling, før spændingerne kan blive løsnet op og forsvinde.

En af grundene til, at nakkereflekserne ikke slipper sit jerngreb lige med det samme, er, at der ofte knytter sig en psykisk og følelsesmæssig reaktion til ulykken. Hvis de følelsesmæssige reaktioner ikke får frit løb ved ulykken eller umiddelbart efter, så kan det efterlade et psykisk traume i større eller mindre grad. Det medfører, at musklerne forbliver spændte, indtil følelserne bliver givet fri og får lov til at gennemleve det, der skete.

Piskesmæld erstatning

Ofte vil skader i forbindelse med piskesmæld gå væk af sig selv med tiden. Ellers kan man speede den proces op ved at udføre specielle øvelser eller få behandlinger ved fysioterapeut eller kiropraktor. Det er dog ikke alle, der kan slippe af med deres gener, og det kan føre til varige mén i større eller mindre grad. Derudover kan nogle selvfølgelig også være meget generet af deres smerter, mens de står på – også selvom de med tiden forsvinder. De kan være så omfattende, at det eksempelvis nedsætter ens evne til at arbejde.

Hvad enten man har varige mén eller mere kortvarige skader, så har man mulighed for at søge om erstatning. Erstatningen for piskesmæld adskiller sig ikke i væsentlig grad fra andre tilskadekomster og forudsætter, at der er: 1) et ansvarsgrundlag, 2) et tab, og at 3) tabet står i forbindelse med den ansvarspådragende handling.

  1. Det er kun for de skader, hvor der er et ansvarsgrundlag, at der kan rejses krav om erstatning. Ansvarsgrundlaget kan enten være subjektivt eller objektivt. Et subjektivt grundlag betyder, at man som ansvarsvolder kun er ansvarlig for en skade, hvis man kan bebrejdes for den. Det vil sige, hvis man har handlet uagtsomt. I alle andre tilfælde bliver skaden betragtet som hændelig og ikke erstatningsberettiget. Det objektive grundlag betyder, at der kan blive rejst erstatning for de skader, der er blevet forvoldt, selvom den, der har forvoldt skaden, ikke bebrejdes noget. Objektiviteten kommer blandt andet i spil, når det gælder færdselslovens ansvar for motorkøretøjer i brug. I praksis vil det sige, at den, skaden går ud over, ikke skal bevise, at modparten har handlet uforsvarligt eller på anden måde har skylden.

  2. Det er kun, hvis der sker et tab, at der er grundlag for et krav. Dette gælder, medmindre der er en særlig lovhjemmel for et godtgørelseskrav.

  3. Årsagsforbindelsen henviser til lidelser og skader, som den tilskadekomne allerede led af. Oplevede han eller hun eksempelvis smerter i nakke og skuldre, inden ulykken indtraf, så skal det tages med i overvejelserne, før en erstatningssag kan vurderes. 

Piskesmæld méngrad

På grund af de regler, der gælder for erstatningskrav, er det vanskeligt at fastsætte et bestemt beløb, som erstatningen for piskesmæld ligger på. Det afhænger af en række omstændigheder i situationen, og hvor omfattende skaden er.

Hvis du er sygemeldt eller mister indkomst som følge af et piskesmæld, har du dog mulighed for at få erstatning eller blive godtgjort. Det samme gælder, hvis du får varige mén eller oplever et tab af erhvervsevne.

Méngraden er helt afgørende for, hvor meget du kan få i erstatning. Omfanget af méngraden er vanskelig at fastsætte, og derfor er det vigtigt, at det bliver gjort af en speciallæge.

Hvis der i forbindelse med et piskesmæld er en, man kan fastslå, var afgørende for at forvolde skaden, kan den tilskadekomne få godtgørelse fra den skyldiges ansvarsforsikring. De udregner godtgørelsen for varige mén på baggrund af den méngrad, som speciallægen fastlægger. Godtgørelsen ligger på 8.300 kr. pr. méngrad. Det vil sige, at en méngrad på 5 % medfører en erstatning på 41.500 kr., mens en méngrad på 15 % svarer til 124.500 kr. Du skal som minimum have en méngrad på 5 % for at få godtgørelse, og den udmåles først, når skadestilstanden er stabil, hvilket typisk vil sige ca. et år efter ulykken.

Har du en ulykkesforsikring, så udregner dit forsikringsselskab godtgørelsen for varige mén i forhold til forsikringssummen. Er den på eksempelvis 1.000.000 kr., vil en méngrad på 5 % give en erstatning på 50.000 kr.

Hvis du har været ude for et piskesmæld – eller har spørgsmål til lovgivningen i forbindelse med erstatning eller méngrad – er du meget velkommen til at kontakte os. Udfyld blanketten, og så ringer vi dig op allerede senere samme dag. 

erstatning.dk er en del af advokatgruppen.dk · Telefon 70 10 13 30 · danmark@advokatgruppen.dk

Advokatgruppen er et landsdækkende advokatfirma med kontorer i Århus, Horsens, Fredericia og København

Vi opererer bl.a. også i Aalborg

Kontakt os for en gratis samtale med en advokat

Gratis samtale