Hvis du pådrager dig en personskade, så skal du ofte stilles, som om skaden ikke var sket. Efter reglerne i erstatningsansvarsloven kan du blandt andet kræve erstatning i de tilfælde, der har med svie og smerte at gøre. Det er den erstatningsform, der hedder svie- og smertegodtgørelse, som dog ikke stiller dig som før.

Erstatningen for svie og smerte er aktuel for dig, hvis du er helt eller delvist sygemeldt i en perioden, eller hvis du er i gang med en form for behandling eller genoptræning. I så fald kan du kræve en svie- og smertegodtgørelse på 190 kr. pr. dage, du er syg. Maksimumbeløbet, du kan få i svie- og smertegodtgørelse, ligger på 72.500 kr., hvilket svarer til at være sygemeldt i godt et år. Muligheden for at gøre krav på at få erstatning eller godtgørelse ophører dog, når der er truffet en afgørelse om, hvorvidt du har varige mén og den dertilhørende méngrad.

Svie og smerte

Erstatning for svie og smerte – hvad kræves der?

Kommer du til skade som følge af en andens adfærd – for eksempel ved et færdselsuheld, hvor du kan få et piskesmæld, hvis en anden bilist påkører dig – så har du krav på erstatning, så længe du er syg. Godtgørelsen for svie- og smerte er i højere grad et plaster på såret end en egentlig økonomisk kompensation. Derfor bærer den også betegnelsen ”godtgørelse” frem for ”kompensation”.

Det afgørende for, hvorvidt du er berettiget til svie- og smertegodtgørelsen, er, om du er syg i juridisk forstand. Det kan dog være sværere at fastlægge, end det umiddelbart lyder.

Var du i arbejde, inden ulykken indtraf, så vil det oftest være tilstrækkeligt, at din læge har sygemeldt dig. Når du er klar til at vende tilbage til arbejdet, vil din godtgørelse ofte også forsvinde igen. Kravet om svie- og smertegodtgørelsen ophører du ikke, hvis du for eksempel forsøger at gå tilbage på arbejde, og det ikke lykkes for dig at kunne gennemføre dit arbejde på et tilfredsstillende niveau. Det kan dog være vanskeligt at bevise, at du igen skal have retten til din godtgørelse, når du først er begyndt at arbejde igen.

Var du arbejdsløs eller selvstændig på tidspunktet for ulykken, så er kravene formelt set de samme. Formel lovgivning og reel praksis adskiller sig dog fra hinanden i dette tilfælde, i og med at det kan være sværere at dokumentere et egentligt sygefravær. I sådanne tilfælde er det den klare juridiske anbefaling, at du har en løbende kontakt til din læge, der kontinuerligt kan udstyre dig med de erklæringer, du har brug for til at kunne dokumentere din sygdom. 

Svie og smerte: Satser

Satserne for svie- og smertegodtgørelse ligger i 2016 som nævnt på 190 kr. pr. dag i op til 12 ½ måned. Tidligere blev der sondret mellem sengeliggende og oppegående sygedage – den sondring er dog ophævet nu og har ikke længere gyldighed. Godtgørelsen for svie og smerte er skattefri, så du får det fulde beløb udbetalt. Du bør altid indsætte beløbet på en særskilt konto, der er adskilt fra din øvrige formue, fordi godtgørelsen er sikret mod kreditorer og ikke skal indgå i bodelingen ved eksempelvis skilsmisse.

Er du arbejdsløs, mens du modtager penge for svie og smerte, så kan du desuden ikke blive trukket i din kontanthjælp eller dine dagpenge.

Hvis du er kommet ud for en ulykke, hvor svie- og smertegodtgørelse er aktuel, så er der sikkert også en række andre potentielle erstatninger, som kan være relevante i din situation.

Det gælder blandt andet:

  • Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, der kommer i spil, hvis du er helt eller delvist sygemeldt på grund af en ulykke. Så er du nemlig berettiget til at få erstatning for den lønindtægt, som du går glip af. Erstatningen skal stille dig, som om skaden ikke var sket.

  • Udgifter til medicin og behandling, som gælder, hvis du vil have dækket udgifterne til de behandlinger, der er helbredende – og ikke dem, der udelukkende er smertelindrende.

  • Godtgørelse for varige mén, som dækker de gener og smerter, som du har efter ulykken – samt de begrænsninger, som ulykken har medført i dit daglige liv. Godtgørelsen er fastsat af loven og ligger i 2016 på 8.300 kr. pr. méngrad. Du skal have en méngrad på mindst 5 % for at få godtgørelse.

  • Erstatning for tab af erhvervsevne er aktuel for dig, hvis din ulykke medfører, at du ikke har mulighed for at arbejde i samme omfang som tidligere. Erstatningen bliver beregnet ved at vurdere, hvad du ville have tjent, hvis ulykken ikke var sket, sammenholdt med din indtjeningsevne efter ulykken.

Har du været ude for en ulykke og skal søge godtgørelse eller erstatning – eller har spørgsmål til, hvordan det foregår, og hvad der skal til for at få godtgørelser og erstatninger – så er du altid meget velkommen til at kontakte os. Udfyld blanketten, og så vender vi tilbage allerede senere samme dag.

erstatning.dk er en del af advokatgruppen.dk · Telefon 70 10 13 30 · danmark@advokatgruppen.dk

Advokatgruppen er et landsdækkende advokatfirma med kontorer i Århus, Horsens, Fredericia og København

Vi opererer bl.a. også i Aalborg

Kontakt os for en gratis samtale med en advokat

Gratis samtale