Er der en anden bil involveret i ulykken, vil modpartens ansvarsforsikring skulle dække din personskade. Dette gælder, uanset hvem der er skyld i ulykken. Det samme gælder desuden, hvis du som fodgænger eller cyklist bliver ramt af en bil.

Modpartens ansvarsforsikring dækker samtlige personskadekrav, der er omfattet af Erstatningsansvarsloven. Det betyder, at du kan få dækket bl.a. behandlingsudgifter, svie og smerte, tabt arbejdsfortjeneste, varigt mén og erhvervsevnetab. I værste fald kan der også udbetales forsørgertabserstatning til de efterladte.

Er der tale om en soloulykke i bil, vil din personskade ikke være dækket af din egen ansvarsforsikring, medmindre du har tegnet forsikringen med såkaldt "førerdækning". Hvis du har tegnet ulykkesforsikring, vil denne forsikring dække varigt mén.

Hvis du ikke har kaskoforsikring på din bil, vil modpartens ansvarsforsikring som udgangspunkt også dække skaden på bilen.

Vi har stor erfaring i behandling af færdselsskader og bistår dig gerne med at opnå den erstatning, du er berettiget til.

erstatning.dk er en del af advokatgruppen.dk · Telefon 70 10 13 30 · danmark@advokatgruppen.dk

Advokatgruppen er et landsdækkende advokatfirma med kontorer i Århus, Horsens, Fredericia og København

Vi opererer bl.a. også i Aalborg

Kontakt os for en gratis samtale med en advokat

Gratis samtale