Erstatning til voldsofre

Hvis du har været udsat for et voldeligt overfald, har du mulighed for at søge erstatning.

I første omgang kan du få beskikket en bistandsadvokat under straffesagen mod gerningsmanden. Bistandsadvokaten går med dig i retten, når du skal afgive vidneforklaring imod gerningsmanden og sørger for, at der bliver fremsat et erstatningskrav. Du skal ikke selv betale for bistandsadvokatens arbejde.

Det er en betingelse for at opnå erstatning, at der er bevis for, at der er sket en overtrædelse af straffeloven. Det er derimod IKKE en betingelse, at gerningsmanden bliver dømt skyldig - eller at han rent faktisk kan findes.

Erstatningskravet rettes imod Erstatningsnævnet, som er en statslig institution, der udbetaler erstatning til voldsofre. Erstatningsnævnet vil herefter selv søge kravet dækket hos gerningsmanden.

For at kunne opnå erstatning, er det en betingelse, at voldsepisoden er anmeldt til politiet indenfor 72 timer.

Der kan både søges erstatning for personskade og tingsskade. Sidstnævnte kan fx være ødelagt tøj.

Erstatningen for personskade kan udgøre samtlige krav i form af behandlingsudgifter, svie & smerte, tabt arbejdsfortjeneste, varigt mén, tort og erhvervsevnetab.

Vi har stor erfaring med behandling af voldsoffersager - herunder også at tage hensyn til den krænkelse, som du har været udsat for. Vi bistår dig derfor gerne under sagen - også som bistandsadvokat i retten, hvis du ønsker det.

erstatning.dk er en del af advokatgruppen.dk · Telefon 70 10 13 30 · danmark@advokatgruppen.dk

Advokatgruppen er et landsdækkende advokatfirma med kontorer i Århus, Horsens, Fredericia og København

Vi opererer bl.a. også i Aalborg

Kontakt os for en gratis samtale med en advokat

Gratis samtale