Årsagssammenhæng mellem arbejdsskade og konstateret erhvervsevnetab
19. november 2012

En mand klagede over Ankestyrelsens afgørelse i en arbejdsskadesag.

Det fremgik af sagen, at myndighederne havde anerkendt, at manden havde været ude for en arbejdsskade.

På baggrund af klagen indhentede ombudsmanden en udtalelse fra Ankestyrelsen, der oplyste, at manden efter Ankestyrelsens opfattelse havde et påvist tab af erhvervsevne. Ankestyrelsen vurderede dog, at erhvervsevnetabet ikke var en følge af arbejdsskaden.

Under henvisning til ordlyden af og forarbejderne til den dagældende arbejdsskadesikringslovs § 13 mente ombudsmanden, at Ankestyrelsen ikke havde godtgjort, at det var overvejende sandsynligt, at mandens erhvervsevnetab ikke skulle være en følge af arbejdsskaden.

Ombudsmanden henstillede på den baggrund til Ankestyrelsen at genoptage sagen i lyset det, han havde anført.

På baggrund af sagens langstrakte forløb og i lyset af de forhold, som Ankestyrelsen havde henvist til som begrundelse for, at mandens erhvervsevnetab ikke skulle være en følge af arbejdsskaden, fandt ombudsmanden anledning til nogle mere generelle bemærkninger vedrørende muligheden for at inddrage disse forhold i forbindelse med en eventuel opgørelse af størrelsen af mandens erhvervsevnetab.

FOM2012.12/00195

Kilde: Thomson

Klik på teksten for at læse hele nyheden
Juni 2016
Maj 2016
April 2016
Marts 2016
December 2015
November 2015
Juli 2015
Maj 2015
April 2015
Januar 2015
December 2014
November 2014
Oktober 2014
August 2014
Juli 2014
Maj 2014
April 2014
Marts 2014
Februar 2014
Januar 2014
November 2013
Oktober 2013
September 2013
Juni 2013
Maj 2013
April 2013
Marts 2013
Februar 2013
Januar 2013
December 2012
November 2012
Oktober 2012
September 2012
August 2012
Juli 2012
Juni 2012
Maj 2012
April 2012
Marts 2012
Februar 2012
Januar 2012
December 2011
November 2011
Oktober 2011

erstatning.dk er en del af advokatgruppen.dk · Telefon 70 10 13 30 · danmark@advokatgruppen.dk

Advokatgruppen er et landsdækkende advokatfirma med kontorer i Århus, Horsens, Fredericia og København

Vi opererer bl.a. også i Aalborg

Kontakt os for en gratis samtale med en advokat

Gratis samtale