Adoptionsudgifter ikke 'andet tab'
23. februar 2012

Efter Erstatningsansvarslovens § 1 kan man efter en tilskadekomst blandt andet få erstatning for 'andet tab'. Bestemmelsen har altid været anset for at være en opsamlingsmulighed, så det er muligt at give erstatning til en række forskellige udgifter, der har en vis rimelig sammenhæng med tilskadekomsten. Man har fortolket bestemmelsen ret bredt, men nu har Højesteret afsagt en dom, der lidt klarere definerer grænserne for, hvilke udgifter der kan erstattes.

Den konkrete sag vedrørte en kvinde, der blev påført en patientskade, så hun ikke kunne få børn. Skaden blev anerkendt som patientskade, og kvinden fik udbetalt godtgørelse for svie og smerte og for det varige mén. Hun fremsatte så krav om erstatning for udgifter til adoption af to børn som 'andet tab', men det blev afvist af patientskademyndighederne. De henviste til, at når kvinden havde fået erstatning for de fysiske skader i form af varigt mén, måtte det beløb dække for konsekvenserne af de fysiske skader - i form af f.eks. adoptionsudgifter

Der blev herefter anlagt en retssag for at afklare spørgsmålet, og i Højesteret blev der givet en noget anden begrundelse, selv om de kom til det samme resultat. Højesteret nærstuderede kommentarerne til lige netop denne paragraf i forbindelse med dens tilblivelse. Heraf fremgik det, at den blandt andet kunne bruges til at yde erstatning for forsinket uddannelse og for at afværge en for restriktiv fortolkning af bestemmelsen om erstatning for helbredelsesudgifter. På den baggrund fastslog Højesteret, at de udgifter, der kan dækkes som 'andet tab' skal have til formål at sikre eller forbedre den skadelidtes funktionsevne, og dermed kunne der ikke ydes erstatning for udgifterne til adoption.

Dermed er der klart sat nogle grænser for, hvor meget der kan forventes dækket under denne bestemmelse, men så længe udgiften kan siges at have en forbindelse til den skadelidtes funktionsniveau, må det fortsat forventes, at de fleste udgifter vil blive erstattet.

Klik på teksten for at læse hele nyheden
Juni 2016
Maj 2016
April 2016
Marts 2016
December 2015
November 2015
Juli 2015
Maj 2015
April 2015
Januar 2015
December 2014
November 2014
Oktober 2014
August 2014
Juli 2014
Maj 2014
April 2014
Marts 2014
Februar 2014
Januar 2014
November 2013
Oktober 2013
September 2013
Juni 2013
Maj 2013
April 2013
Marts 2013
Februar 2013
Januar 2013
December 2012
November 2012
Oktober 2012
September 2012
August 2012
Juli 2012
Juni 2012
Maj 2012
April 2012
Marts 2012
Februar 2012
Januar 2012
December 2011
November 2011
Oktober 2011

erstatning.dk er en del af advokatgruppen.dk · Telefon 70 10 13 30 · danmark@advokatgruppen.dk

Advokatgruppen er et landsdækkende advokatfirma med kontorer i Århus, Horsens, Fredericia og København

Vi opererer bl.a. også i Aalborg

Kontakt os for en gratis samtale med en advokat

Gratis samtale