Arbejdsgiveren hæftede for skadevolder i medfør af DL 3-19-2
11. marts 2013

En rygskade anset for forvoldt af en kollega ved en uagtsomhed, der ikke kunne betegnes som grov. Arbejdsgiveren hæftede for skadevolder i medfør af DL 3-19-2. Da skaden var dækket af en erhvervsansvarsforsikring havde arbejdsgiveren ikke regres til skadevolder, jf. EAL § 19, stk. 3.

Sagen drejede sig om, hvorvidt skadevolderen, B, havde handlet ansvarspådragende i forbindelse med at skadelidte A i en pause på arbejdspladsen blev udsat for en faldulykke fra en kontorstol, hvor han pådrog sig en rygskade, og om arbejdsgiveren,  hæftede for den ansattes skadevoldende handling efter DL 3-19-2. Sagen drejede sig endvidere om skadelidtes uarbejdsdygtighed kunne henføres til ulykken.

Retten lagde til grund, at ulykken skete, da A sad på en kontorstol med hjul med benene placeret i ca. 1 meters højde på en stak af paller, hvorefter B med begge hænder tog fat om A's ankler og løftede benene yderligere ca. 1/2 meter op, hvorved A fik overbalance og faldt af kontorstolen og ned på asfalten med rygskade til følge.

Retten fandt, at B ved sin handling havde handlet uforsvarligt, idet han - hvis han havde udvist passende omtanke - burde og kunne have indset risikoen for, at A som følge af handlingen ville falde af stolen og derved påføre sig skade. Selv om B med sin handling havde handlet med meget betydelig uagtsomhed, så var der ikke grundlag for at betegne handlingen som groft uagtsomt.

Arbejdsgiveren er ansvarlig for sine ansattes uforsvarlige handlinger, der er foretaget i forbindelse med hvervets udførelse, jf. DL-3-19-2.

Da den skadevoldende handling er foretaget af en ansat mod en anden ansat i en pause afholdt på arbejdspladsen henhold til en lokalaftale, så har handlingen en sådan tilknytning til tjenesten, at der er tale om en skadevoldende handling, som arbejdsgiver hæfter for. Selv om B's ansvarspådragende adfærd er usædvanlig, er den ikke så upåregnelig, at det kan fritage arbejdsgiveren for arbejdsgiveransvar.

FED2012.61

 
Kilde: Thomson

Klik på teksten for at læse hele nyheden
Juni 2016
Maj 2016
April 2016
Marts 2016
December 2015
November 2015
Juli 2015
Maj 2015
April 2015
Januar 2015
December 2014
November 2014
Oktober 2014
August 2014
Juli 2014
Maj 2014
April 2014
Marts 2014
Februar 2014
Januar 2014
November 2013
Oktober 2013
September 2013
Juni 2013
Maj 2013
April 2013
Marts 2013
Februar 2013
Januar 2013
December 2012
November 2012
Oktober 2012
September 2012
August 2012
Juli 2012
Juni 2012
Maj 2012
April 2012
Marts 2012
Februar 2012
Januar 2012
December 2011
November 2011
Oktober 2011

erstatning.dk er en del af advokatgruppen.dk · Telefon 70 10 13 30 · danmark@advokatgruppen.dk

Advokatgruppen er et landsdækkende advokatfirma med kontorer i Århus, Horsens, Fredericia og København

Vi opererer bl.a. også i Aalborg

Kontakt os for en gratis samtale med en advokat

Gratis samtale