Arbejdsgivers ansvar
15. marts 2012

Kommer man ud for en arbejdsskade, skal det naturligvis anmeldes til Arbejdsskadestyrelsen, som så behandler den del af sagen. Der er imidlertid en række poster, men som skadelidt ikke får dækket i en arbejdsskadesag bl.a. svie og smerte og tabt arbejdsfortjeneste.

Derfor skal det undersøges, om nogen er erstatningsansvarlige i forbindelse med skaden, da man så kan få dækning for de poster, der ikke er omfattet af arbejdsskadesystemet. I den forbindelse er det vigtigt at holde sig for øje, at arbejdsgivere har en forpligtelse til at sørge for, at de ansatte kan udføre arbejdet sikkerhedsmæssigt forsvarligt - og at de rent faktisk gør det!

I en ny sag har Højesteret afgjort, en sag der denne problemstilling. Den skadelidte skulle sammen med en makker flytte en jernbjælke. Da makkeren tabte sin ende, sik skadelidte et ryk i nakken, og det endte med, at han kom på førtidspension. Arbejdsgiveren afviste at være ansvarlig for ulykken, da man havde instrueret sine ansatte i, at der skulle bruges kran ved sådanne løft. Under retssagen kom det imidlertid frem, at det blandt de ansatte var normal praksis, at man ikke brugte kranen til at løfte jernbjælkerne.

På den baggrund slog Højesteret fast, at arbejdsgiveren måtte have været bekendt med, at løftene blev foretaget manuelt uden at skride ind over for det, og derfor var de ansvarlige for den opståede skade. Det er med andre ord ikke nok for en arbejdsgiver, at lave fornuftige retningslinjer på papiret, de skal også følges i praksis.

Klik på teksten for at læse hele nyheden
Juni 2016
Maj 2016
April 2016
Marts 2016
December 2015
November 2015
Juli 2015
Maj 2015
April 2015
Januar 2015
December 2014
November 2014
Oktober 2014
August 2014
Juli 2014
Maj 2014
April 2014
Marts 2014
Februar 2014
Januar 2014
November 2013
Oktober 2013
September 2013
Juni 2013
Maj 2013
April 2013
Marts 2013
Februar 2013
Januar 2013
December 2012
November 2012
Oktober 2012
September 2012
August 2012
Juli 2012
Juni 2012
Maj 2012
April 2012
Marts 2012
Februar 2012
Januar 2012
December 2011
November 2011
Oktober 2011

erstatning.dk er en del af advokatgruppen.dk · Telefon 70 10 13 30 · danmark@advokatgruppen.dk

Advokatgruppen er et landsdækkende advokatfirma med kontorer i Århus, Horsens, Fredericia og København

Vi opererer bl.a. også i Aalborg

Kontakt os for en gratis samtale med en advokat

Gratis samtale