Arbejdsskadestyrelsen tilsidesat
17. oktober 2011

I sager om alvorlige tilskadekomster er det normalt at forelægge dem for Arbejdsskadestyrelsen med henblik på en vejledende udtalelse – også selv om skaden ikke var en arbejdsskade. Man kan på denne måde gøre brug af Arbejdsskadestyrelsens ekspertise til at løse nogle af de konflikter der ellers kan opstå mellem skadelidte og forsikringsselskab om følgerne efter en ulykke. På grund af Arbejdsskadestyrelsens ekspertise tillægges de vejledende udtalelser en stor bevisvægt ved domstolene, men Arbejdsskadestyrelsen kan også begå fejl.

I en konkret sag kom en ung kvinde til skade ved en alvorlig ulykke, hvor hendes personbil blev påkørt bagfra af en lastbil. Hun kom straks på hospitalet hvor man beskrev en række gener, men ikke lændesmerter. Klienten var herefter sygemeldt en tid, inden hun forsøgte at genoptage sit arbejde. Hun kunne dog ikke klare det bl.a. på grund af smerter i lænden. Hun blev igen undersøgt af egen læge, der i sin journal anførte, at hun havde haft smerterne siden ulykken.

Da sagen blev forelagt Arbejdsskadestyrelsen mente de ikke der var årsagssammenhæng mellem ulykken og klientens smerter i lænden. De var jo først beskrevet ca. et halvt år efter ulykken, og derfor måtte de nødvendigvis også først være opstået der. Smerter der tilkommer så lang tid efter en ulykke anses normalt ikke for at være en følge af ulykken, og Arbejdsskadestyrelsen kræver normalt at de enkeælte symptomer skal være beskrevet inden for de første 3 døgn for at anerkende årsagssammenhængen.

I denne sag var der tale om en ung kvinde der aldrig havde fejlet noget i lænden før, og sagen blev derfor indbragt for domstolene. Under retssagen udtalte Retslægerådet, at der konkret i den forelagte sag var årsagssammenhæng og generelt anerkendte man, at smerter i en kropsdel kan overskygge smerter i andre kropsdele, så der var en naturlig forklaring på, at smerterne først var beskrevet så lang tid efter ulykken.

Sagen blev herefter igen vurderet af Arbejdsskadestyrelsen, der dog fastholdt den tidligere vurdering: der var ikke årsagssammenhæng. Under hovedforhandlingen af sagen i retten fastholdt en repræsentant fra Arbejdsskadestyrelsen at der ikke var sammenhæng mellem ulykken og lændesmerterne, mens en læge fra Retslægerådet fastholdt, at der var sammenhæng.

Under henvisning til klientens egen læges vurdering, de undersøgende speciallægers vurdering og Retslægerådets svar nåede retten frem til at der var bevist en sammenhæng mellem ulykken og smerterne i lænden. Det kan altså lade sig gøre at få tilsidesat Arbejdsskadestyrelsen, når de øvrige beviser i sagen peger på, at styrelsen har taget fejl.

Klik på teksten for at læse hele nyheden
Juni 2016
Maj 2016
April 2016
Marts 2016
December 2015
November 2015
Juli 2015
Maj 2015
April 2015
Januar 2015
December 2014
November 2014
Oktober 2014
August 2014
Juli 2014
Maj 2014
April 2014
Marts 2014
Februar 2014
Januar 2014
November 2013
Oktober 2013
September 2013
Juni 2013
Maj 2013
April 2013
Marts 2013
Februar 2013
Januar 2013
December 2012
November 2012
Oktober 2012
September 2012
August 2012
Juli 2012
Juni 2012
Maj 2012
April 2012
Marts 2012
Februar 2012
Januar 2012
December 2011
November 2011
Oktober 2011

erstatning.dk er en del af advokatgruppen.dk · Telefon 70 10 13 30 · danmark@advokatgruppen.dk

Advokatgruppen er et landsdækkende advokatfirma med kontorer i Århus, Horsens, Fredericia og København

Vi opererer bl.a. også i Aalborg

Kontakt os for en gratis samtale med en advokat

Gratis samtale