Arbejdsskadestyrelsens vurdering af méngrad efter en patientskade ikke tilsidesat
18. februar 2013

M, der ventede tvillinger, A og B, og som var i graviditetsuge 31 + 4 dage, blev den 8. januar 1997 indlagt på hospital med tegn på tvilling til tvilling transfusionssyndrom (TTTS). Indlæggelsen skete til aflastning og fostervandsudtømning samt senere planlagt kejsersnit.

Om morgenen den 9. januar var der indikation for, at fødslen var i gang, og der blev derfor truffet beslutning om nu at gennemføre forløsning ved kejsersnit.

M var i løbet af natten til den 9. januar 1997 ikke blevet tilset af en læge eller en jordemor, skønt en sygeplejerske havde anmodet herom, hvilket i en afgørelse truffet af Sundhedsvæsenets Patientklagenævn i 1999 blev anset for en fejl.

Arbejdsskadestyrelsen, S, vurderede efterfølgende A's og B's samlede méngrad til 120 %, hvoraf 100 % var en følge af grundsygdommen TTTS, mens et mermén på 20 % var forårsaget af patientskader påført efter fødslen. Som konsekvens heraf var A og B ikke påført et erhvervsevnetab.

Højesteret lagde ved vurderingen af, om der som følge af forløbet før fødslen kunne tilkendes erstatning efter § 2, stk. 1, nr. 1, i den dagældende patientforsikringslov, i overensstemmelse med Sundhedsvæsenets Patientklagenævns afgørelse til grund, at det var en fejl, at M ikke i løbet af natten blev tilset af en læge eller jordemor.

Højesteret fandt det imidlertid efter Retslægerådets udtalelser usandsynligt, at et sådant tilsyn ville have ført til, at skaderne på A og B var blevet mindre. Der var derfor ikke årsagssammenhæng mellem det manglende tilsyn og de indtrådte skader.

Højesteret fandt heller ikke grundlag for at tilkende erstatning efter lovens § 2, stk. 1, nr. 3, idet der ikke var tale om et valg mellem ligeværdige behandlingsmetoder og -teknikker.

Herudover tiltrådte Højesteret, at der ikke var grundlag for at tilsidesætte S' vurdering af A's og B's méngrad som følge af fejl begået efter fødslen.

U.2013.553H

Kilde: Thomson

Klik på teksten for at læse hele nyheden
Juni 2016
Maj 2016
April 2016
Marts 2016
December 2015
November 2015
Juli 2015
Maj 2015
April 2015
Januar 2015
December 2014
November 2014
Oktober 2014
August 2014
Juli 2014
Maj 2014
April 2014
Marts 2014
Februar 2014
Januar 2014
November 2013
Oktober 2013
September 2013
Juni 2013
Maj 2013
April 2013
Marts 2013
Februar 2013
Januar 2013
December 2012
November 2012
Oktober 2012
September 2012
August 2012
Juli 2012
Juni 2012
Maj 2012
April 2012
Marts 2012
Februar 2012
Januar 2012
December 2011
November 2011
Oktober 2011

erstatning.dk er en del af advokatgruppen.dk · Telefon 70 10 13 30 · danmark@advokatgruppen.dk

Advokatgruppen er et landsdækkende advokatfirma med kontorer i Århus, Horsens, Fredericia og København

Vi opererer bl.a. også i Aalborg

Kontakt os for en gratis samtale med en advokat

Gratis samtale