Armsmerter efter computerarbejde kommer ikke på erhvervssygdomslisten
21. december 2011

Når Arbejdsskadestyrelsen skal tage stilling til, om en erhvervssygdom er en arbejdsskade, kigger styrelsen som udgangspunkt på sin fortegnelse over erhvervssygdomme – også kaldet erhvervssygdomslisten. Det er en liste over forskellige typer belastende arbejde, der erfaringsmæssigt giver anledning til bestemte arbejdsskader. F.eks. giver flere års arbejde med fysisk tunge løft en formodning for, at en senere rygskader er forårsaget af arbejdet. Er en skade ikke på listen, kan den stadig anerkendes, hvis det i det konkrete tilfælde vurderes, at arbejdet har udløst skaden – men det er væsentligt sværere at komme igennem med, end hvis skaden står på listen.

Arbejdsskadestyrelsen opdaterer jævnligt fortegnelsen i takt med at ny viden kommer til. Senest har der været drøftelser af optagelsen af psykiske skader og museskader på listen. Styrelsen har dog netop nået frem til, at smerter i arm-, skulder- og nakkeområdet efter computerarbejde ikke kommer på listen over erhvervssygdomme i denne omgang. Det sker på baggrund af to nye rapporter om denne type skader.

Denne ene rapport er en undersøgelse af 2.146 personers armsmerter i forbindelse med arbejde med mus og keyboard gennem et år. Der blev fundet en sammenhæng mellem musearbejde og akutte armsmerter, men ingen sammenhæng til kroniske smerter. Den anden rapport er en gennemgang af tidligere udførte forsøg på området, og den konkluderer, at der mangler bevis for en sikker sammenhæng mellem opståede smerter i arme, skuldre og nakke og computerarbejde.

Det forhold, at disse skader som følge af computerarbejde ikke er medtaget på erhvervssygdomslisten medfører, at der ikke sker nogen lempelse af muligheden for at få anerkendt museskader som en arbejdsskade. Arbejdsskadestyrelsens hidtidige restriktive praksis vil derfor stå ved magt.

Det skal dog fremhæves, at selv om computerskader ikke er på listen, er det muligt at få anerkendt en konkret sag som an arbejdsskade. Arbejdsskadestyrelsen har i 5 konkrete sager anerkendt, at der var en sammenhæng mellem arbejdet og kroniske skader i arm og nakke. Der var i alle tilfælde tale om 7-9 timers dagligt arbejde med mus i opgaver, der krævede stor præcision.

Kilde: Arbejdsskadestyrelsen

Klik på teksten for at læse hele nyheden
Juni 2016
Maj 2016
April 2016
Marts 2016
December 2015
November 2015
Juli 2015
Maj 2015
April 2015
Januar 2015
December 2014
November 2014
Oktober 2014
August 2014
Juli 2014
Maj 2014
April 2014
Marts 2014
Februar 2014
Januar 2014
November 2013
Oktober 2013
September 2013
Juni 2013
Maj 2013
April 2013
Marts 2013
Februar 2013
Januar 2013
December 2012
November 2012
Oktober 2012
September 2012
August 2012
Juli 2012
Juni 2012
Maj 2012
April 2012
Marts 2012
Februar 2012
Januar 2012
December 2011
November 2011
Oktober 2011

erstatning.dk er en del af advokatgruppen.dk · Telefon 70 10 13 30 · danmark@advokatgruppen.dk

Advokatgruppen er et landsdækkende advokatfirma med kontorer i Århus, Horsens, Fredericia og København

Vi opererer bl.a. også i Aalborg

Kontakt os for en gratis samtale med en advokat

Gratis samtale