Egen skyld
2. december 2011

Har man som skadelidt selv medvirket til skaden, kan der blive tale om, at kravet på erstatning kan blive nedsat eller helt bortfalde. Man skelner dog mellem erstatning for skade på ting og skade på personer, og der skal en væsentligt større grad af uagtsomhed til, før der kan blive tale om en nedsættelse af erstatning for personskade.

I en konkret sag forulykkede en bil kl. 5 om morgenen. Det viste sig, at føreren havde en promille over 2, og at han havde kørt for hurtigt. En passager i bilen kom til skade ved ulykken og krævede erstatning af bilens forsikringsselskab. Forsikringen nægtede at udbetale erstatning til den skadelidte, da de mente, han selv havde handlet groft uagtsomt, ved at køre med i bilen selv om han vidste, at føreren havde drukket for meget.

I den efterfølgende retssag gjorde selskabet gældende, at den tilskadekomnes handlemåde skulle karakteriseres som groft uagtsom, og at han derfor ved sin egen skyld i ulykken havde mistet sin ret til erstatning. Den skadelidte selv kunne acceptere en nedsættelse med 1/3, da han erkendte, at der var en vis grad af egen skyld – bare ikke så groft som forsikringsselskabet mente.

Byretten gav forsikringsselskabet medhold og lagde særlig vægt på, at de to personer have været sammen i løbet af aftenen og natten, og at den skadelidte derfor vidste præcis hvor meget føreren havde drukket. Landsretten gav imidlertid skadelidte medhold i, at der kun skulle ske en reduktion af erstatningen med 1/3. Landsretten bemærkede, at de to personer ikke havde været sammen hele tiden, men dog det meste af tiden.

Landsrettens resultat lægger sig op af resultatet fra andre sager omkring egen skyld: der skal være tale om ret grov medvirken, før der sker nedsættelse af personskadeerstatning. Det er sjældent at der sker et decideret bortfald. Der er dog også en praksis for at bedømme netop denne type sager – hvor skadelidte og skadevolder har drukket sammen – ret strengt.

 

Klik på teksten for at læse hele nyheden
Juni 2016
Maj 2016
April 2016
Marts 2016
December 2015
November 2015
Juli 2015
Maj 2015
April 2015
Januar 2015
December 2014
November 2014
Oktober 2014
August 2014
Juli 2014
Maj 2014
April 2014
Marts 2014
Februar 2014
Januar 2014
November 2013
Oktober 2013
September 2013
Juni 2013
Maj 2013
April 2013
Marts 2013
Februar 2013
Januar 2013
December 2012
November 2012
Oktober 2012
September 2012
August 2012
Juli 2012
Juni 2012
Maj 2012
April 2012
Marts 2012
Februar 2012
Januar 2012
December 2011
November 2011
Oktober 2011

erstatning.dk er en del af advokatgruppen.dk · Telefon 70 10 13 30 · danmark@advokatgruppen.dk

Advokatgruppen er et landsdækkende advokatfirma med kontorer i Århus, Horsens, Fredericia og København

Vi opererer bl.a. også i Aalborg

Kontakt os for en gratis samtale med en advokat

Gratis samtale