En forværring kan også være en arbejdsskade
21. maj 2012

Højesteret har i en ny dom taget stilling til en problematik, der er relevant i mange sager. Hvordan bedømmer man sager, hvor den skadelidte har en forudbestående skade, der bliver forværret på grund af arbejdet?

En tømrer havde fået en knæskade i sin fritid, men han var i stand til at arbejde på trods af skaden. Over en længere periode oplevede han tiltagende problemer med knæet, og han fik derfor også problemer med at passe arbejdet. Spørgsmålet var nu, hvad årsagen til forværringen var: fritidsskaden eller tømrerarbejdet?

Arbejdsskadestyrelsen og Ankestyrelsen mente, at det hele stammede fra fritidsskaden, og de afviste derfor at betale erstatning. Ved domstolene blev sagen forelagt for Retslægerådet, der udtalte, at den primære årsag til knæproblemerne var den oprindelige tilskadekomst i fritiden. Samtidig var det dog overvejende sandsynligt, at tømrerarbejdet havde accelereret og forværet udviklingen af den forudbestående skade.

På det grundlag nåede Højesteret derfor frem til, at den forværring den skadelidte havde oplevet skulle betragtes som en arbejdsskade, der udelukkende eller i overvejende grad var forårsaget af arbejdets særlige art.

Sagen bliver nu hjemvist til ny behandling i Arbejdsskadestyrelsen, der skal udmåle selve erstatningsbeløbet.

Højesterets dom kan læses her.

Klik på teksten for at læse hele nyheden
Juni 2016
Maj 2016
April 2016
Marts 2016
December 2015
November 2015
Juli 2015
Maj 2015
April 2015
Januar 2015
December 2014
November 2014
Oktober 2014
August 2014
Juli 2014
Maj 2014
April 2014
Marts 2014
Februar 2014
Januar 2014
November 2013
Oktober 2013
September 2013
Juni 2013
Maj 2013
April 2013
Marts 2013
Februar 2013
Januar 2013
December 2012
November 2012
Oktober 2012
September 2012
August 2012
Juli 2012
Juni 2012
Maj 2012
April 2012
Marts 2012
Februar 2012
Januar 2012
December 2011
November 2011
Oktober 2011

erstatning.dk er en del af advokatgruppen.dk · Telefon 70 10 13 30 · danmark@advokatgruppen.dk

Advokatgruppen er et landsdækkende advokatfirma med kontorer i Århus, Horsens, Fredericia og København

Vi opererer bl.a. også i Aalborg

Kontakt os for en gratis samtale med en advokat

Gratis samtale