Erstatning for advokatomkostninger
17. oktober 2011

Kommer man ud for en tilskadekomst, hvor der er en ansvarlig skadevolder, har man krav på at få erstatning for ’rimelige og nødvendige advokatomkostninger’ udover de øvrige erstatningsposter. Dette er for at man altid skal kunne få en advokat til at kigge sagen igennem for at se om alt er gået rigtigt til.
Der har været flere afgørelser der fastslår hvad der skal forstås ved det lidt vage udtryk ’rimelige og nødvendige’, men der er forsat enkelte selskaber der ikke helt vil følge praksis til skade for de tilskadekomne. I en konkret sag henvendte en klient sig midt i sagsbehandlingen, da hun ønskede advokatbistand til at opgøre de endelige krav. Efter forhandlingerne endte hun med at få en samlet erstatning på ca. 1,2 mio. kr. Selskabet ville betale i alt 12.500 kr. til dækning af advokatomkostninger, hvilket dog langt fra dækkede de reelle omkostninger.
Der kunne ikke opnås enighed med selskabet, og sagen blev derfor indbragt for advokatmyndighederne, for at de kunne tage stilling til, hvad der ville være et rimeligt salær i sagen. De endte med at godkende det krævede beløb på i alt 47.500 kr. hvilket selskabet modstræbende betalte.
Som skadelidt skal man derfor være opmærksom på, at man har ret til at lade sin sag blive vurderet af en advokat på selskabets regning. Man skal dog også være opmærksom på, at selskabets tilskud til omkostningerne ikke altid vil dække den samlede regning. Selskabernes tilskud bliver som udgangspunkt bestemt af erstatningens størrelse, mens advokatens regning som udgangspunkt bliver fastsat ud fra den medgåede tid. Ansvarsselskabet betaler desuden ikke for anden rådgivning f.eks. overfor ens egne ulykkesforsikringer.

 

 

Klik på teksten for at læse hele nyheden
Juni 2016
Maj 2016
April 2016
Marts 2016
December 2015
November 2015
Juli 2015
Maj 2015
April 2015
Januar 2015
December 2014
November 2014
Oktober 2014
August 2014
Juli 2014
Maj 2014
April 2014
Marts 2014
Februar 2014
Januar 2014
November 2013
Oktober 2013
September 2013
Juni 2013
Maj 2013
April 2013
Marts 2013
Februar 2013
Januar 2013
December 2012
November 2012
Oktober 2012
September 2012
August 2012
Juli 2012
Juni 2012
Maj 2012
April 2012
Marts 2012
Februar 2012
Januar 2012
December 2011
November 2011
Oktober 2011

erstatning.dk er en del af advokatgruppen.dk · Telefon 70 10 13 30 · danmark@advokatgruppen.dk

Advokatgruppen er et landsdækkende advokatfirma med kontorer i Århus, Horsens, Fredericia og København

Vi opererer bl.a. også i Aalborg

Kontakt os for en gratis samtale med en advokat

Gratis samtale