Erstatning for mistede forsikringsydelser
12. juni 2012

En mand havde tegnet en særlig forsikring, der udbetalte 6.000 kr. om måneden, hvis han blev arbejdsløs. Det viste sig at være en god ide, da han netop blev arbejsløs og dermed fik udbetalingerne fra forsikringen. En betingelse for udbetalingerne var dog, at han stod til rådighed for arbejdsmarkedet.

I udbetalingsperioden blev han involveret i en trafikulykke, og i forlængelse af den, blev han sygemeldt. Dermed stod han ikke til rådighed for arbejdsmarkedet længere, og arbejdsløshedsforsikringen stoppede med at udbetale de 6.000 kr. om måneden. Spørgsmålet var nu, om skadevolderens ansvarsforsikring skulle dække den mistede forsikringsydelse. 

Det afviste forsikringsselskabet under henvisning til, at der ikke var tale om en lønindtægt. Samtidig gjorde de gældende, at retten til forsikringsydelserne reelt ikke var mistet men blot udskudt, da den skadelidte kunne få de samme ydelser udbetalt senere, hvis han igen opfyldt betingelserne. Hverken Østre Landsret eller Højesteret gav medhold i selskabets synspunkter. Begge instanser udtalte, at der var tale om et klart defineret økonomisk tab, der skulle erstattes som tabt arbejdsfortjeneste.

Højesterets dom kan ses her.

Klik på teksten for at læse hele nyheden
Juni 2016
Maj 2016
April 2016
Marts 2016
December 2015
November 2015
Juli 2015
Maj 2015
April 2015
Januar 2015
December 2014
November 2014
Oktober 2014
August 2014
Juli 2014
Maj 2014
April 2014
Marts 2014
Februar 2014
Januar 2014
November 2013
Oktober 2013
September 2013
Juni 2013
Maj 2013
April 2013
Marts 2013
Februar 2013
Januar 2013
December 2012
November 2012
Oktober 2012
September 2012
August 2012
Juli 2012
Juni 2012
Maj 2012
April 2012
Marts 2012
Februar 2012
Januar 2012
December 2011
November 2011
Oktober 2011

erstatning.dk er en del af advokatgruppen.dk · Telefon 70 10 13 30 · danmark@advokatgruppen.dk

Advokatgruppen er et landsdækkende advokatfirma med kontorer i Århus, Horsens, Fredericia og København

Vi opererer bl.a. også i Aalborg

Kontakt os for en gratis samtale med en advokat

Gratis samtale