Erstatning for tab af erhvervsevne og varigt men kunne ikke kræves tilbagebetalt
6. august 2012

A opsøgte i 1999 sin læge. A oplyste til lægen, at han under udførelse af sit arbejde havde fået et vrid i lænden.

Hændelsen blev anmeldt til Arbejdsskadestyrelsen, og af denne anset som en arbejdsulykke. A modtog i den anledning erstatning for tab af erhvervsevne og varigt mén fra forsikringsselskabet.

Efterfølgende anlagde A en sag mod arbejdsgiveren om yderligere erstatning. I den forbindelse udtalte Østre Landsret, at der ikke var ført bevis for, at der forelå en arbejdsulykke. Arbejdsskadestyrelsen genoptog derfor sagen og fastslog, at hændelsen ikke var en erstatningspådragende arbejdsulykke, og at A derfor ikke var berettiget til den udbetalte erstatning.

Forsikringsselskabet der tidligere havde udbetalt erstatning for tab af erhvervsevne og varigt mén til A anlagde herefter sag mod A med krav om tilbagebetaling af erstatningen.

Højesteret udtalte i den forbindelse, at det ikke var godtgjort, at A bevidst havde givet urigtige oplysninger, eller at han ved modtagelsen af erstatningen vidste eller burde have vidst, at han ikke var berettiget til beløbene. Der var derfor ikke grundlag for at pålægge A at tilbagebetale erstatningen. Landsretten var nået til samme resultat.

Højesteretsdom U.2012.2392H

Klik på teksten for at læse hele nyheden
Juni 2016
Maj 2016
April 2016
Marts 2016
December 2015
November 2015
Juli 2015
Maj 2015
April 2015
Januar 2015
December 2014
November 2014
Oktober 2014
August 2014
Juli 2014
Maj 2014
April 2014
Marts 2014
Februar 2014
Januar 2014
November 2013
Oktober 2013
September 2013
Juni 2013
Maj 2013
April 2013
Marts 2013
Februar 2013
Januar 2013
December 2012
November 2012
Oktober 2012
September 2012
August 2012
Juli 2012
Juni 2012
Maj 2012
April 2012
Marts 2012
Februar 2012
Januar 2012
December 2011
November 2011
Oktober 2011

erstatning.dk er en del af advokatgruppen.dk · Telefon 70 10 13 30 · danmark@advokatgruppen.dk

Advokatgruppen er et landsdækkende advokatfirma med kontorer i Århus, Horsens, Fredericia og København

Vi opererer bl.a. også i Aalborg

Kontakt os for en gratis samtale med en advokat

Gratis samtale