Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste ved egen opsigelse
17. oktober 2011

Som skadelidt er man underlagt den almindelige tabsbegrænsningspligt. Det medfører, at man har pligt til at forsøge at begrænse sit tab mest muligt, ved at beholde sin indtægt så længe som det er muligt. Kan man ikke længere klare sit job, medfører tabsbegrænsningspligten derfor, at man ikke selv skal sige sit job op, da man derved selv kommer til at formindske sin indtægt. Manglende overholdelse af tabsbegrænsningspligten kan få forskellige konsekvenser, men fælles for dem alle er, at man får mindre udbetalt i erstatning.

En klient kom i en konkret sag til skade ved et overfald og havde derfor krav på erstatning fra Erstatningsnævnet. Efter overfaldet forsøgte hun at vende tilbage til sit job men måtte opgive det, og hun blev sygemeldt igen. Da arbejdsgiver ikke kunne leve med det i længden, fik klienten valget mellem at sige op selv eller blive opsagt. Hun valgte at sige op selv.

Bagefter søgte hun nyt arbejde, men det viste sig, at følgerne efter overfaldet var mere alvorlig end først antaget, og hun blev sygemeldt igen. I den sidste ende kunne hun ikke vende tilbage til arbejdsmarkedet og blev tilkendt førtidspension.

Da kravet på tabt arbejdsfortjeneste skulle opgøres foretog vi selv fradrag for klientens opsigelsesperiode, da hun selv havde valgt at sige op; havde hun taget imod opsigelsen fra arbejdsgiveren, havde hun haft krav på 3 måneders løn i stedet for kun 1 måned. Herved havde hun ikke i videst muligt omfang begrænset sit eget tab, og vi kompenserede for det ved opgørelsen af kravet.

Erstatningsnævnet mente dog ikke det var konsekvens nok af tilsidesættelsen af tabsbegrænsningspligten – de mente at klienten helt havde mistet sit krav på erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Ifølge dem skulle det forhold at klienten selv havde sagt op altså medføre at hun ikke havde krav på erstatning i de efterfølgende ca. 4 år. Dette kunne vi ikke acceptere og anlagde en retssag mod Erstatningsnævnet. Ved dommen blev det slået fast, at en tilsidesættelse af tabsbegrænsningspligten kun medfører mistet eller reduceret erstatning så længe tilsidesættelsen har haft nogen betydning for kravets størrelse. Da det kunne dokumenteres, at klienten var blevet fyret, hvis hun ikke selv havde sagt op skulle kravet derfor opgøres efter vores metode: fradrag for den forkortede opsigelsesperiode, men derefter fuld erstatning.

Klik på teksten for at læse hele nyheden
Juni 2016
Maj 2016
April 2016
Marts 2016
December 2015
November 2015
Juli 2015
Maj 2015
April 2015
Januar 2015
December 2014
November 2014
Oktober 2014
August 2014
Juli 2014
Maj 2014
April 2014
Marts 2014
Februar 2014
Januar 2014
November 2013
Oktober 2013
September 2013
Juni 2013
Maj 2013
April 2013
Marts 2013
Februar 2013
Januar 2013
December 2012
November 2012
Oktober 2012
September 2012
August 2012
Juli 2012
Juni 2012
Maj 2012
April 2012
Marts 2012
Februar 2012
Januar 2012
December 2011
November 2011
Oktober 2011

erstatning.dk er en del af advokatgruppen.dk · Telefon 70 10 13 30 · danmark@advokatgruppen.dk

Advokatgruppen er et landsdækkende advokatfirma med kontorer i Århus, Horsens, Fredericia og København

Vi opererer bl.a. også i Aalborg

Kontakt os for en gratis samtale med en advokat

Gratis samtale