Forældelse af erhvervssygdomme
8. maj 2012

Med virkning fra 1. januar 2008 blev der indført nye forældelsesregler, så den almindelige forældelsesfrist blev sat ned fra 5 til 3 år. Krav i anledning af arbejdsskader blev dog ved med at have en 5-årig forældelse. Disse almindelige forældelsesfrister kan udsættes, hvis den skadelidte er i utilregnelig uvidenhed om sit krav.

Ved siden af de almindelige korte frister blev der også indført en lang absolut frist på 30 år. Denne frist kan ikke forlænges på grund af uvidenhed om kravet. Det har dog allerede nu vist sig, at en sådan absolut frist er uhensigtsmæssig i sager om erhvervssygdomme, da en del af dem først viser sig efter mere end 30 år. Den absolutte frist blev derfor ophævet for erhvervssygdomme. De er herefter kun omfattet af den korte almindelige frist, så man som skadelidt har en frist på 5 år til at anmelde sygdommen - men fristen løber først fra det tidspunkt, hvor den skadelidte kender eller burde kende til sammenhængen mellem arbejdet og sygdommen.

Dette er en fornuftig ordning, som dog kun kom til at gælde fra 1. januar 2008. Da den samme problemstilling imidlertid gør sig gældende for erhvervssygdomme, der er opstået før 1. januar 2008, arbejder man nu på at indføre samme ordning for dem også. Lovforslaget ventes at blive vedtaget i denne uge.

Kilde: ft.dk

Klik på teksten for at læse hele nyheden
Juni 2016
Maj 2016
April 2016
Marts 2016
December 2015
November 2015
Juli 2015
Maj 2015
April 2015
Januar 2015
December 2014
November 2014
Oktober 2014
August 2014
Juli 2014
Maj 2014
April 2014
Marts 2014
Februar 2014
Januar 2014
November 2013
Oktober 2013
September 2013
Juni 2013
Maj 2013
April 2013
Marts 2013
Februar 2013
Januar 2013
December 2012
November 2012
Oktober 2012
September 2012
August 2012
Juli 2012
Juni 2012
Maj 2012
April 2012
Marts 2012
Februar 2012
Januar 2012
December 2011
November 2011
Oktober 2011

erstatning.dk er en del af advokatgruppen.dk · Telefon 70 10 13 30 · danmark@advokatgruppen.dk

Advokatgruppen er et landsdækkende advokatfirma med kontorer i Århus, Horsens, Fredericia og København

Vi opererer bl.a. også i Aalborg

Kontakt os for en gratis samtale med en advokat

Gratis samtale