Forsikringsselskabs anmodning om, at det blev pålagt skadelidte at fremlægge billeddiagnostisk materiale, ikke taget til følge
25. februar 2013

A havde anlagt sag mod forsikringsselskabet F med krav om erstatning efter et færdselsuheld, hvor hun som cyklist var blevet påkørt af en bil, der var forsikret hos F.

Sagen var forelagt Retslægerådet, der var anmodet om at udtale sig om årsagssammenhængen mellem forsikringsbegivenheden og A's helbredsproblemer, herunder om der forelå konkurrerende skadesårsager.

Retslægerådet meddelte, at det ville forbedre rådets muligheder for at besvare de stillede spørgsmål, såfremt rådet fik adgang til alt relevant billeddiagnostisk materiale, både billeder og beskrivelser.

A udstedte fuldmagt til F's advokat til at indhente det billedmateriale, herunder billeder og beskrivelser, som Retslægerådet havde anmodet om.

F fremsatte under henvisning til retsplejelovens § 298 anmodning om, at det blev pålagt A at fremlægge det billeddiagnostiske materiale, og gjorde til støtte herfor gældende, at skadelidte har pligt til at medvirke til relevant sagsoplysning og ikke kan delegere oplysningsforpligtelsen til modparten.

Byretten anførte, at det var F, der havde anmodet om at stille spørgsmål til Retslægerådet. F's advokat havde en fuldmagt til at indhente de nærmere opregnede oplysninger, som Retslægerådet havde anmodet om, og advokaten ville med fuldmagten selv kunne indhente de ønskede oplysninger.

Retten fandt, at det i et tilfælde som det foreliggende var F selv, der måtte indhente oplysningerne, og F's anmodning om, at det blev pålagt A at fremlægge det billeddiagnostiske materiale, blev herefter ikke taget til følge.

Landsretten stadfæstede byrettens kendelse.

U.2013.632V

Kilde: Thomson

Klik på teksten for at læse hele nyheden
Juni 2016
Maj 2016
April 2016
Marts 2016
December 2015
November 2015
Juli 2015
Maj 2015
April 2015
Januar 2015
December 2014
November 2014
Oktober 2014
August 2014
Juli 2014
Maj 2014
April 2014
Marts 2014
Februar 2014
Januar 2014
November 2013
Oktober 2013
September 2013
Juni 2013
Maj 2013
April 2013
Marts 2013
Februar 2013
Januar 2013
December 2012
November 2012
Oktober 2012
September 2012
August 2012
Juli 2012
Juni 2012
Maj 2012
April 2012
Marts 2012
Februar 2012
Januar 2012
December 2011
November 2011
Oktober 2011

erstatning.dk er en del af advokatgruppen.dk · Telefon 70 10 13 30 · danmark@advokatgruppen.dk

Advokatgruppen er et landsdækkende advokatfirma med kontorer i Århus, Horsens, Fredericia og København

Vi opererer bl.a. også i Aalborg

Kontakt os for en gratis samtale med en advokat

Gratis samtale