Forudbestående lidelser
8. november 2011

Et af de største problemer i erstatningssager i dag er spørgsmålet om årsagssammenhæng. Kravene til at bevise hvilke gener, der kommer fra ulykken – i stedet for andre forhold – er blevet større og større gennem en årrække. Dette har været særlig tydeligt i sager, hvor den skadelidte før tilskadekomsten har haft symptomer; såkaldte forudbestående lidelser.

I en ny dom har Højesteret dog vendt tilbage til resultatet fra nogle principielle domme fra 1996 og 2004, hvor de forudbestående lidelser kun medfører en reduktion i erstatningen, hvis de var arbejdshindrende på skadestidspunktet.

Den skadelidte var på diskotek, da en af de andre gæster blev overfaldet med en kniv. Et vidne udpegede skadelidte som gerningsmanden og han blev straks anholdt og siden sigtet for forbrydelsen. Flere andre vidner pegede på to andre personer som gerningsmændene, ligesom offeret selv pegede på de samme to personer. Uanset de nye forklaringer opretholdt politiet sigtelsen mod skadelidte, og man genafhørte først det første vidne 5 måneder senere. Ved den afhøring mente det første vidne, at han var blevet misforstået ved den første afhøring. Sigtelsen mod skadelidte blev først opgivet som værende åbenbart grundløs yderligere 4 måneder efter.

På baggrund af den grundløse anholdelse og sigtelse i 9 måneder fik skadelidte psykiske problemer, og han kunne ikke passe sit arbejde. Efter sigtelsen var opgivet og behandlingen gennemført, kunne han vende tilbage til arbejdsmarkedet. Han krævede erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og udgifter til behandling i sygeperioden af staten.

Under retssagen afviste statens advokat, at politiet skulle have pådraget sig et erstatningsansvar og gjorde samtidig gældende, at skadelidte havde haft psykiske problemer før, og at det derfor måtte være dem, der var skyld i problemerne under sigtelsen.

Højesteret slog fast, at politiet havde handlet ansvarspådragende ved at have opretholdt sigtelsen så længe. Omkring de forudbestående lidelser udtalte Højesteret, at da skadelidte havde arbejdet på helt normale vilkår, da han blev anholdt, var det anholdelsen og ikke de forudbestående problemer, der var årsag til sygemeldingen. Det gjorde heller ikke nogen forskel, at den skadelidte i kraft af sine tidligere psykiske problemer måske havde været særligt sårbar. Et princip om, at skadevolder må tage skadelidte, som skadelidte er.

 

 

Klik på teksten for at læse hele nyheden
Juni 2016
Maj 2016
April 2016
Marts 2016
December 2015
November 2015
Juli 2015
Maj 2015
April 2015
Januar 2015
December 2014
November 2014
Oktober 2014
August 2014
Juli 2014
Maj 2014
April 2014
Marts 2014
Februar 2014
Januar 2014
November 2013
Oktober 2013
September 2013
Juni 2013
Maj 2013
April 2013
Marts 2013
Februar 2013
Januar 2013
December 2012
November 2012
Oktober 2012
September 2012
August 2012
Juli 2012
Juni 2012
Maj 2012
April 2012
Marts 2012
Februar 2012
Januar 2012
December 2011
November 2011
Oktober 2011

erstatning.dk er en del af advokatgruppen.dk · Telefon 70 10 13 30 · danmark@advokatgruppen.dk

Advokatgruppen er et landsdækkende advokatfirma med kontorer i Århus, Horsens, Fredericia og København

Vi opererer bl.a. også i Aalborg

Kontakt os for en gratis samtale med en advokat

Gratis samtale