Fratrækning i differencekrav på erhvervsevnetabserstatning
29. oktober 2012

Midlertidig erhvervsevnetabserstatning efter arbejdsskadesikringsloven skulle efter de dagældende regler fratrækkes i differencekrav på erhvervsevnetabserstatning efter erstatningsansvarloven.

A blev i 2004 udsat for en arbejdsulykke og pådrog sig en rygskade.

Arbejdsskadestyrelsen S traf i september 2005 midlertidig afgørelse om A's tab af erhvervsevne, hvorefter A's tab af erhvervsevne var 35 %, og A fik som løbende månedlige ydelser udbetalt i alt ca. 225.000.

I november 2007 bestemte S, at A's erhvervsevnetab skulle fastsættes endeligt til 40 %, og A fik herefter et engangsbeløb i erstatning for tab af erhvervsevne.

Arbejdsgiverens forsikringsselskab F anerkendte at betale A differenceerstatning for tab af erhvervsevne med ca. 30.000 kr.

A påstod i sagen mod T erstatningen opgjort til forskellen mellem erstatning for erhvervsevnetab efter erstatningsansvarsloven og erhvervsevne efter arbejdsskadeforsikringsloven, svarende til ca. 255.000 kr., idet A anførte, at der ikke skulle ske fradrag for de løbende ydelser for tab af erhvervsevne, der var udbetalt i henhold til S's midlertidige afgørelse fra september 2005.

Højesteret udtalte, at den dagældende § 77 i arbejdsskadeforsikringsloven om differencekrav må forstås således, at erhvervsevnetabserstatning efter arbejdsskadesikringsloven ikke skal opdeles ved opgørelse af differencekrav, sådan at en del heraf slet ikke fratrækkes i erstatningskravet efter erstatningsansvarsloven. Dette gælder også for løbende ydelser som midlertidig erstatning, selv om ydelsen har lighed med erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, og uanset at der i nogle tilfælde muligt kan blive tale om underkompensation i forhold til sager, hvor der alene betales erstatning efter erstatningsansvarsloven.

Højesteret frifandt herefter ligesom landsrettens T.

U.2012.H

Kilde: Thomson

Klik på teksten for at læse hele nyheden
Juni 2016
Maj 2016
April 2016
Marts 2016
December 2015
November 2015
Juli 2015
Maj 2015
April 2015
Januar 2015
December 2014
November 2014
Oktober 2014
August 2014
Juli 2014
Maj 2014
April 2014
Marts 2014
Februar 2014
Januar 2014
November 2013
Oktober 2013
September 2013
Juni 2013
Maj 2013
April 2013
Marts 2013
Februar 2013
Januar 2013
December 2012
November 2012
Oktober 2012
September 2012
August 2012
Juli 2012
Juni 2012
Maj 2012
April 2012
Marts 2012
Februar 2012
Januar 2012
December 2011
November 2011
Oktober 2011

erstatning.dk er en del af advokatgruppen.dk · Telefon 70 10 13 30 · danmark@advokatgruppen.dk

Advokatgruppen er et landsdækkende advokatfirma med kontorer i Århus, Horsens, Fredericia og København

Vi opererer bl.a. også i Aalborg

Kontakt os for en gratis samtale med en advokat

Gratis samtale