Godtgørelse for tort
8. december 2011

Efter § 26 i Erstatningsansvarsloven har man krav på godtgørelse for tort, hvis man har været udsat for en retsstridig krænkelse af ens frihed, fred, ære eller person. Det betyder, at man har krav på denne særlige godtgørelse, hvis man efter et overgreb har fået krænket sin opfattelse af eget værd og omdømme.

Tortgodtgørelse ydes, når man er blevet krænket på en måde, der ikke kan udmåles som et økonomisk tab, men hvor der alligevel er en følelse af, at den skadelidte bør have en kompensation for det vedkommende har været ude for. Posten kan dog erstattes ved siden af de almindelige erstatningsposter, så hvis der ud over krænkelsen også er et tab, kan det erstattes særskilt.

I praksis kan man få godtgørelsen ved injurier eller lignende ærekrænkelser, uberettigede ransagninger eller fængslinger og ved andre frihedsberøvelser. Endelig udbetales tortgodtgørelse også til ofre for sædelighedsforbrydelser, hvilket har været relevant i den seneste tids uhyggelige afsløringer af sager om misbrugte børn.

Paragraffen siger i sig selv intet om størrelsen af godtgørelsen. Det spørgsmål er dermed overladt helt til at blive afgjort af praksis – navnlig Erstatningsnævnet og domstolene. Der har i den forbindelse dannet sig en ret fast tradition for beløbenes størrelse på visse områder, så for 10 år siden udløste en fuldbyrdet voldtægt 30.000 kr. Omstændighederne i de enkelte sager kunne så begrunde et højere beløb.

Det kan altid diskuteres, hvor store beløb, der skal tilkendes for denne type overgreb, for reelt vil et pengebeløb aldrig kunne rette op, på den skade der er sket. Beløbet har dog også den virkning, at det er en anerkendelse af, at den skadelidte har været udsat for et overgreb, som omgivelserne vil straffe skadevolder for og dermed forsøge at hjælpe skadelidte med at reparere. Størrelsen af beløbene virker dog i nogle tilfælde ude af trit med overgrebenes alvorlighed, og der har da også været en tendens til stigende beløb i den seneste praksis.

I sagen fra Esbjerg, hvor en far groft havde misbrugt sin datter og syv andre børn, fik datteren tilkendt 125.000 kr. Denne sag har sammen med Brønderslev-sagen åbnet for en politisk diskussion af tortgodtgørelsernes størrelse, og nogle partier er stemt for at sætte beløbene op, mens andre er mere tilbageholdende.

Kilde: TV2 Øst

 

Klik på teksten for at læse hele nyheden
Juni 2016
Maj 2016
April 2016
Marts 2016
December 2015
November 2015
Juli 2015
Maj 2015
April 2015
Januar 2015
December 2014
November 2014
Oktober 2014
August 2014
Juli 2014
Maj 2014
April 2014
Marts 2014
Februar 2014
Januar 2014
November 2013
Oktober 2013
September 2013
Juni 2013
Maj 2013
April 2013
Marts 2013
Februar 2013
Januar 2013
December 2012
November 2012
Oktober 2012
September 2012
August 2012
Juli 2012
Juni 2012
Maj 2012
April 2012
Marts 2012
Februar 2012
Januar 2012
December 2011
November 2011
Oktober 2011

erstatning.dk er en del af advokatgruppen.dk · Telefon 70 10 13 30 · danmark@advokatgruppen.dk

Advokatgruppen er et landsdækkende advokatfirma med kontorer i Århus, Horsens, Fredericia og København

Vi opererer bl.a. også i Aalborg

Kontakt os for en gratis samtale med en advokat

Gratis samtale