Grundejer erstatningspligtig for fodgængers fald på delvis isglat fortov
28. januar 2013

Den 4. januar 2009 om eftermiddagen kom 84-årige A til skade, i forbindelse med at hun faldt på et isbelagt areal på fortovet.

Grundejeren, G, bestred erstatningspligt i forbindelse med faldet.

Efter oplysningerne om vejrforholdene i nærområdet var temperaturen på uheldstidspunktet ca. -2°, og den 4. januar 2009 og i de 3 foregående døgn var der ikke faldet nedbør udover ca. 1 mm regn aftenen inden uheldet.

Oplysningerne om vejrforholdene gav ikke i sig selv grundlag for at antage, at der på uheldstidspunktet burde have været foretaget glatførebekæmpelse.

A's fald skete på et sted, hvor der var en lunke i fortovsbelægningen, og lunken var på uheldstidspunkt dækket med is i ½-¾ af fortovets bredde og i en længde, der var større end bredden. G burde have været bekendt med lunken i fortovsbelægningen og med den deraf følgende særlige risiko for glat føre det pågældende sted.

Herefter, og da det ikke var godtgjort, at der på stedet var truffet foranstaltninger mod glatføre i overensstemmelse med det dagældende kommunale regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje m.v., fandtes G erstatningsansvarlig for den skulderskade, som A pådrog sig ved faldet.

U.2013.345Ø

Kilde: Thomson

Klik på teksten for at læse hele nyheden
Juni 2016
Maj 2016
April 2016
Marts 2016
December 2015
November 2015
Juli 2015
Maj 2015
April 2015
Januar 2015
December 2014
November 2014
Oktober 2014
August 2014
Juli 2014
Maj 2014
April 2014
Marts 2014
Februar 2014
Januar 2014
November 2013
Oktober 2013
September 2013
Juni 2013
Maj 2013
April 2013
Marts 2013
Februar 2013
Januar 2013
December 2012
November 2012
Oktober 2012
September 2012
August 2012
Juli 2012
Juni 2012
Maj 2012
April 2012
Marts 2012
Februar 2012
Januar 2012
December 2011
November 2011
Oktober 2011

erstatning.dk er en del af advokatgruppen.dk · Telefon 70 10 13 30 · danmark@advokatgruppen.dk

Advokatgruppen er et landsdækkende advokatfirma med kontorer i Århus, Horsens, Fredericia og København

Vi opererer bl.a. også i Aalborg

Kontakt os for en gratis samtale med en advokat

Gratis samtale