Højesteretsdom om vådeskud
19. marts 2012

Højesteret har netop afsagt dom i en sag om erstatning efter en vådeskudsulykke fra 2000. Den skadelidte fik ikke yderligere erstatning, men dommen indeholder alligevel en række interessante punkter, der kan gavne skadelidte i andre sager.

Skadelidte var udsat for en voldsom jagtulykke, og han udviklede efterfølgende klare tegn på en posttraumatisk belastningsreaktion - PTSD. Selv om han kom sig over de fysiske skader, blev han ved med at have de psykiske problemer, og dem søgte han erstatning for ved Dansk Jagtforsikring.

I Højesteret blev det udtalt, at skadelidte efter ulykken havde fået psykiske skader i form af PTSD, og dem kunne han principielt få erstatning for. På et tidspunkt i det meget lange sagsforløb skiftede de psykiske problemer imidlertid karakter, og Retslægerådet vurderede, at problemerne fra 2004 og fremefter ikke havde så meget med ulykken at gøre længere, men at problemerne i stedet knyttede sig til selve erstatningssagen - og det kunne han ikke kræve erstatning for.

Højesrets dom fastslår altså, at en skadelidt kan få erstatning for en rent psykisk skade, også selv om der ikke er fysiske mén. Det blev også udtalt, at den skadelidtes eventuelle sårbarhed overfor at udvikle psykiske problemer ikke gjorde nogen forskel rent erstatningmæssigt i den sammenhæng. Selv om man er sårbar overfor en bestemt type skade, skal man altså ikke stilles dårligere end andre - så længe det bare kan bevises, at det var skaden der udløste symptomerne.

På den anden side må dommen også forstås sådan, at den skadelidte kun kan kræve erstating for de direkte følger efter selve ulykken. Det forhold at den tilskadekomne udviklede psykiske problemer som følge af erstatningssagen blev herefter ikke anset for at være en direkte følge af det oprindelige vådeskud, og derfor kunne han ikke få erstatning for dem.

Klik på teksten for at læse hele nyheden
Juni 2016
Maj 2016
April 2016
Marts 2016
December 2015
November 2015
Juli 2015
Maj 2015
April 2015
Januar 2015
December 2014
November 2014
Oktober 2014
August 2014
Juli 2014
Maj 2014
April 2014
Marts 2014
Februar 2014
Januar 2014
November 2013
Oktober 2013
September 2013
Juni 2013
Maj 2013
April 2013
Marts 2013
Februar 2013
Januar 2013
December 2012
November 2012
Oktober 2012
September 2012
August 2012
Juli 2012
Juni 2012
Maj 2012
April 2012
Marts 2012
Februar 2012
Januar 2012
December 2011
November 2011
Oktober 2011

erstatning.dk er en del af advokatgruppen.dk · Telefon 70 10 13 30 · danmark@advokatgruppen.dk

Advokatgruppen er et landsdækkende advokatfirma med kontorer i Århus, Horsens, Fredericia og København

Vi opererer bl.a. også i Aalborg

Kontakt os for en gratis samtale med en advokat

Gratis samtale