Ikke ansvar efter produktansvarsloven for personskade, som skadelidte pådrog sig ved brug af en dyknagle.
11. februar 2013

Ved udskiftning af et rustent greb i en garageport placerede skadelidte A en dyknagle på en maskinskrue, hvorefter han med en hammer slog på dyknaglen.

Ved slaget sprang dyknaglens spids af og ramte A's venstre øje med varig skade til følge.

A påstod erstatning, bl.a. under henvisning til at dyknaglen led af fabrikationsfejl.

Højesteret lagde bl.a. til grund, at en dyknagle alene var beregnet til neddykning af stifter og dykker, og at den således ikke var beregnet til den pågældende arbejdsproces.

Højesteret udtalte endvidere, at der ikke var grundlag for at fastslå, at dyknaglen led af en fabrikationsfejl.

Den fejlagtige anvendelse af dyknaglen under de angivne omstændigheder måtte anses for ufornuftig, og A kunne ikke med rette forvente, at dyknaglen kunne bruges på denne måde uden risiko for personskade.

Der var herefter ikke ansvar efter reglerne om produktansvar. Landsretten var nået til samme resultat.

U.2013.480H

Kilde: Thomson

Klik på teksten for at læse hele nyheden
Juni 2016
Maj 2016
April 2016
Marts 2016
December 2015
November 2015
Juli 2015
Maj 2015
April 2015
Januar 2015
December 2014
November 2014
Oktober 2014
August 2014
Juli 2014
Maj 2014
April 2014
Marts 2014
Februar 2014
Januar 2014
November 2013
Oktober 2013
September 2013
Juni 2013
Maj 2013
April 2013
Marts 2013
Februar 2013
Januar 2013
December 2012
November 2012
Oktober 2012
September 2012
August 2012
Juli 2012
Juni 2012
Maj 2012
April 2012
Marts 2012
Februar 2012
Januar 2012
December 2011
November 2011
Oktober 2011

erstatning.dk er en del af advokatgruppen.dk · Telefon 70 10 13 30 · danmark@advokatgruppen.dk

Advokatgruppen er et landsdækkende advokatfirma med kontorer i Århus, Horsens, Fredericia og København

Vi opererer bl.a. også i Aalborg

Kontakt os for en gratis samtale med en advokat

Gratis samtale