Ikke godtgørelse i medfør af erstatningsansvarslovens § 26 til efterladte efter trafikdrab
20. marts 2013

To kvinder blev dræbt ved en trafikulykke forårsaget af S, som med en promille på 1,02 og for høj hastighed kørte over i den modsatte side af vejen.

S blev i straffesagen ud over for spirituskørsel bl.a. dømt for uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder efter straffelovens § 241, 2. pkt., men der var ikke grundlag for at anse hans kørsel for »særligt hensynsløs«.

A, B og C rejste over for S' forsikringsselskab krav om godtgørelse efter erstatningsansvarslovens § 26 a.

Parterne var enige om, at S ved grov uagtsomhed havde forvoldt de to kvinders død, at A, B og C tilhørte personkredsen i § 26 a, og at godtgørelsen i givet fald skulle fastsættes til 50.000 kr. til hver.

Højesteret udtalte bl.a., at dødsfald forvoldt ved grov uagtsomhed under særligt hensynsløs kørsel i almindelighed er egnet til at påføre de efterladte en ekstraordinær følelsesmæssig belastning, der medfører godtgørelse efter § 26 a.

At et dødsfald er forvoldt ved grov uagtsomhed i forbindelse med spirituskørsel, indebærer ikke i sig selv, at kørslen i relation til den følelsesmæssige belastning af de efterladte må sidestilles med kørsel på særlig hensynsløs måde, selv om begge situationer anses for en særligt skærpende omstændighed efter straffelovens § 241, 2. pkt.

I den konkrete sag, hvor S ikke var dømt for at have kørt på særlig hensynsløs måde, og hvor der ikke i øvrigt forelå forhold, der måtte påføre de efterladte en ekstraordinær følelsesmæssige belastning, ud over hvad et pludseligt dødsfald i trafikken i sig selv påfører nærtstående af sorg og afsavn, og hvor spirituskørslen ikke i sin form eller grad kunne sidestilles med kørsel på særligt hensynsløs måde, var der ikke grundlag for at yde godtgørelse til de efterladte. Højesteret stadfæstede herved landsrettens dom.

U.2013.866/2H

Kilde: Thomson

Klik på teksten for at læse hele nyheden
Juni 2016
Maj 2016
April 2016
Marts 2016
December 2015
November 2015
Juli 2015
Maj 2015
April 2015
Januar 2015
December 2014
November 2014
Oktober 2014
August 2014
Juli 2014
Maj 2014
April 2014
Marts 2014
Februar 2014
Januar 2014
November 2013
Oktober 2013
September 2013
Juni 2013
Maj 2013
April 2013
Marts 2013
Februar 2013
Januar 2013
December 2012
November 2012
Oktober 2012
September 2012
August 2012
Juli 2012
Juni 2012
Maj 2012
April 2012
Marts 2012
Februar 2012
Januar 2012
December 2011
November 2011
Oktober 2011

erstatning.dk er en del af advokatgruppen.dk · Telefon 70 10 13 30 · danmark@advokatgruppen.dk

Advokatgruppen er et landsdækkende advokatfirma med kontorer i Århus, Horsens, Fredericia og København

Vi opererer bl.a. også i Aalborg

Kontakt os for en gratis samtale med en advokat

Gratis samtale