Ikke reduktion af erstatning mv. efter patientskade
15. oktober 2012

A blev i november 2008 påført en patientskade og havde som følge heraf krav på godtgørelse for varigt mén og erstatning for tab af erhvervsevne.

Patientskadeankenævnet, P, traf den 14. april 2011 afgørelse om at reducere A's méngodtgørelse og erhvervsevnetabserstatning med en tredjedel, med henvisning til at A som følge af patientskaden måtte forventes at dø inden for 4 år fra skadestidspunktet.

Højesteret fastslog, at der ikke var grundlag for at reducere A's krav på godtgørelse og erstatning.

Højesteret udtalte, at erstatningsansvarsloven i overensstemmelse med dens ordlyd og forarbejder må forstås således, at der ikke skal ske reduktion af méngodtgørelse og erhvervsevnetabserstatning udmålt efter reglerne i erstatningsansvarsloven alene begrundet i, at skadelidte må forventes at dø kort tid efter skadestidspunktet.

U.2012.2922H

Kilde: Thomson

Klik på teksten for at læse hele nyheden
Juni 2016
Maj 2016
April 2016
Marts 2016
December 2015
November 2015
Juli 2015
Maj 2015
April 2015
Januar 2015
December 2014
November 2014
Oktober 2014
August 2014
Juli 2014
Maj 2014
April 2014
Marts 2014
Februar 2014
Januar 2014
November 2013
Oktober 2013
September 2013
Juni 2013
Maj 2013
April 2013
Marts 2013
Februar 2013
Januar 2013
December 2012
November 2012
Oktober 2012
September 2012
August 2012
Juli 2012
Juni 2012
Maj 2012
April 2012
Marts 2012
Februar 2012
Januar 2012
December 2011
November 2011
Oktober 2011

erstatning.dk er en del af advokatgruppen.dk · Telefon 70 10 13 30 · danmark@advokatgruppen.dk

Advokatgruppen er et landsdækkende advokatfirma med kontorer i Århus, Horsens, Fredericia og København

Vi opererer bl.a. også i Aalborg

Kontakt os for en gratis samtale med en advokat

Gratis samtale