”Kan jeg få erstatning, selvom jeg var skyld i ulykken?”
7. august 2012

Det spørgsmål vil mange skadelidte formentlig stille sig selv. Og svaret er: ”Ja det kan du muligvis godt”.

Udgangspunktet er, at personer, der udsættes for eksempelvis en trafikulykke, en arbejdsskade eller udsættes for en anden form for ulykke, kan få udbetalt erstatning.

I nogle tilfælde vil det dog kræve, at ulykken skyldes en anden persons fejl.

Også den som er skyld i en trafikulykke kan få udbetalt erstatning.

Det betyder, at selvom den skadelidte bærer en del af eller hele ansvaret for ulykken, kan den skadelidte muligvis alligevel godt få erstatning.

”Det var min egen skyld, og så kan jeg jo ikke få erstatning”. Dette ræsonnement kan ofte lyde meget fornuftigt i den skadelidtes øre, men ofte er det helt forkert.

Hvorvidt den skadelidte selv bærer en del af eller hele ansvaret har ikke betydning for, hvorvidt den skadelidte er berettiget til erstatning, men det kan få betydning for erstatningens størrelse. Her er det vigtigt, at man som skadelidt har en advokat med speciale i personskade til at rådgive sig.

Det er især i sager omkring motorkøretøjer og hundeansvar, at de skadelidte snyder sig selv.

I den forbindelse er det vigtigt at være opmærksom på, at der er i den type sager gælder et objektivt ansvar. Dvs. at den skadelidte kan gøre et ansvar gældende overfor en modpart, selvom vedkommende ikke var skyld i ulykken.

Det kan lyde hårdt, at man kan gøre modparten ansvarlig, selvom vedkommende ikke var skyld i ulykken, men her skal man være opmærksom på, at modparten har en pligt til at tegne en ansvarsforsikring.

Det er således vigtigt, at man som skadelidt ikke snyder sig selv for en erstatning, blot fordi man antager, at man ikke er berettiget hertil, når man selv var helt eller delvist skyld i ulykken.

Klik på teksten for at læse hele nyheden
Juni 2016
Maj 2016
April 2016
Marts 2016
December 2015
November 2015
Juli 2015
Maj 2015
April 2015
Januar 2015
December 2014
November 2014
Oktober 2014
August 2014
Juli 2014
Maj 2014
April 2014
Marts 2014
Februar 2014
Januar 2014
November 2013
Oktober 2013
September 2013
Juni 2013
Maj 2013
April 2013
Marts 2013
Februar 2013
Januar 2013
December 2012
November 2012
Oktober 2012
September 2012
August 2012
Juli 2012
Juni 2012
Maj 2012
April 2012
Marts 2012
Februar 2012
Januar 2012
December 2011
November 2011
Oktober 2011

erstatning.dk er en del af advokatgruppen.dk · Telefon 70 10 13 30 · danmark@advokatgruppen.dk

Advokatgruppen er et landsdækkende advokatfirma med kontorer i Århus, Horsens, Fredericia og København

Vi opererer bl.a. også i Aalborg

Kontakt os for en gratis samtale med en advokat

Gratis samtale