Kommune ansvarlig for væltet træ
3. januar 2012

Under en storm i januar 2005 kørte en mand i sin bil, da et stort træ ved vejsiden væltede. Det faldt ovenpå bilen, og manden afgik ved døden. Efterfølgende forsøgte enken at få kommunen til at betale forsørgertabserstatning, men kommunen afviste at være ansvarlig for ulykken.

Der blev derfor anlagt en retssag mod kommunen, hvor der blev foretaget yderligere undersøgelser af træet og kommunens praksis for at inspicere træerne. Det blev konstateret, at træet var et ca. 180 år gammelt bøgetræ på 25 meters højde. Det var placeret tæt på vejbanen, og der var kun20 cm fra fortov til træet.

De udmeldte skønsmænd kunne yderligere se, at træets rodnet var rådnet i den side der vendte mod vejen. Det var sandsynligvis sket i forbindelse med at vejen var blevet etableret i 1930’erne eller 1940’erne, og da man senere lavede cykelsti og fortov. Samlet set mente de derfor, at træet var at betragte som et risikotræ, der burde have været underlagt et skærpet tilsyn, og at man ved et sådant skærpet tilsyn burde have opdaget, at det var rådnet i rødderne og den nederste del af stammen.

Kommunens folk havde inspiceret træerne på den pågældende strækning nogle måneder før ulykken skete, uden at de havde noteret noget mistænkeligt. De gjorde derfor gældende, at det ikke var muligt at se træets dårlige tilstand ved en inspektion, og derfor kunne de ikke være ansvarlige.

Landsretten nåede frem til, at træets alder og placering i sig selv udgjorde en risiko, og derfor burde det have været undersøgt nøjere end blot en visuel besigtigelse. Skønsmændene kunne bore en syl direkte ind i det angrebne område af træet, og kommunen kunne have gjort det samme. På den baggrund kunne kommunen have gjort mere, og de kunne have opdaget træets dårlige stand, og derfor var de ansvarlige for ulykken. Landsretten slog også fast, at den afdøde mand ikke havde udvist egen skyld ved at have kørt ud i stormvejret.

Klik på teksten for at læse hele nyheden
Juni 2016
Maj 2016
April 2016
Marts 2016
December 2015
November 2015
Juli 2015
Maj 2015
April 2015
Januar 2015
December 2014
November 2014
Oktober 2014
August 2014
Juli 2014
Maj 2014
April 2014
Marts 2014
Februar 2014
Januar 2014
November 2013
Oktober 2013
September 2013
Juni 2013
Maj 2013
April 2013
Marts 2013
Februar 2013
Januar 2013
December 2012
November 2012
Oktober 2012
September 2012
August 2012
Juli 2012
Juni 2012
Maj 2012
April 2012
Marts 2012
Februar 2012
Januar 2012
December 2011
November 2011
Oktober 2011

erstatning.dk er en del af advokatgruppen.dk · Telefon 70 10 13 30 · danmark@advokatgruppen.dk

Advokatgruppen er et landsdækkende advokatfirma med kontorer i Århus, Horsens, Fredericia og København

Vi opererer bl.a. også i Aalborg

Kontakt os for en gratis samtale med en advokat

Gratis samtale