Nye regler om tabt arbejdsfortjeneste
7. marts 2012

I 2002 blev der gennemført nogle gennemgribende ændringer af den lov, der regulerer erstatningskravene i Danmark - Erstatningsansvarsloven. Man indførte blandt andet et system, hvor man som skadelidte kan kræve erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, indtil man kan begynde at arbejde igen, eller indtil man får udbetalt en erhvervsevnetabserstatning. Formålet var at undgå økonomiske huller mellem erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og det fremtidige forsørgelsesgrundlag i form af lønindtægt eller erhvervsvenetabserstatning.

Da loven skulle anvendes i praksis, viste det sig, at man som skadelidt kunne komme til at stå dårligere end andre skadelidte, hvis der var tale om en differencesag - altså en sag hvor der er en ansvarlig skadevolder samtidig med, at der er tale om en arbejdsskade. Og den løsning forekom åbenbart urimelig. Hvorfor skulle man stilles dårligere, hvis man blev kørt ned i sin arbejdstid, end hvis man blev kørt ned i sin fritid?

Problemet opstår fordi man i arbejdsskadesager opererer med midlertidige erhvervsevnetabserstatninger. Det er en post, der bliver udbetalt som en løbende ydelse måned for måned og dermed reelt ligner tabt arbejdsfortjeneste, men beløbet dækker ikke det faktiske løntab. Fastsættelsen af en sådan midlertidige erhvervsevnetabserstatning betød altså, at man fik et beløb udbetalt hver måned, som var mindre end det reelle løntab, men samtidig havde det den effekt, at man ikke længere kunne få udbetalt den 'rigtige' erstatning for tabt arbejdsfortjeneste - for nu fik man jo udbetalt erhvervsevnetabserstatning.

Med virkning fra 16. juni 2011 har man ændret på det urimelige system. Ændringen gælder dog kun for ulykker sket efter ændringen er trådt i kraft. Ændringen medfører, at den midlertidige erhvervsevnetabserstatning nu også formelt skal behandles som tabt arbejdsfortjeneste. Posten afbryder altså ikke den 'rigtige' erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, men skal blot modregnes. Resultatet er, at den skadelidte gerne skal få fuld erstatning, også når der fastsættes et midlertidigt erhvervsevnetab. Samtidig skal posten ikke modregnes i det endelige erhvervsevnetab.

Der er stadig mulighed for, at et forsikringsselskab kan behandle sagerne på en måde, så den skadelidte oplever et økonomisk hul, men alt i alt er de skadelidte blevet stillet væsentligt bedre ved den gennemførte lovændring.

Klik på teksten for at læse hele nyheden
Juni 2016
Maj 2016
April 2016
Marts 2016
December 2015
November 2015
Juli 2015
Maj 2015
April 2015
Januar 2015
December 2014
November 2014
Oktober 2014
August 2014
Juli 2014
Maj 2014
April 2014
Marts 2014
Februar 2014
Januar 2014
November 2013
Oktober 2013
September 2013
Juni 2013
Maj 2013
April 2013
Marts 2013
Februar 2013
Januar 2013
December 2012
November 2012
Oktober 2012
September 2012
August 2012
Juli 2012
Juni 2012
Maj 2012
April 2012
Marts 2012
Februar 2012
Januar 2012
December 2011
November 2011
Oktober 2011

erstatning.dk er en del af advokatgruppen.dk · Telefon 70 10 13 30 · danmark@advokatgruppen.dk

Advokatgruppen er et landsdækkende advokatfirma med kontorer i Århus, Horsens, Fredericia og København

Vi opererer bl.a. også i Aalborg

Kontakt os for en gratis samtale med en advokat

Gratis samtale