Om erstatningsansvar for glideskader på Thule Air Base
8. november 2012

A var ansat på Thule Air Base i Grønland. Den 2. april 2007 ca. kl. 06.30 gled A foran en port på noget is og kom til skade.

Der var ikke foretaget glatførebekæmpelse på det pågældende sted, men ifølge en skønserklæring kunne det ikke afvises, at grusning kunne have forebygget ulykken.

A krævede erstatning for tabt arbejdsfortjeneste samt svie og smerte i anledning af ulykken.

Landsretten udtalte, at arbejdet på Thule Air Base, herunder på uheldsstedet, er karakteriseret ved, at arbejdet ofte foregår under ekstreme vind- og temperaturforhold, og at glatføre er det normale i en stor del af året.

På grund af disse vejrforhold er det ikke realistisk at undgå, at de ansatte jævnligt må færdes på steder, hvor der er glat.

Arbejdsgiveren havde i forbindelse med sikkerhedsbriefinger af nyansatte og løbende på infokanalen på fjernsynet informeret de ansatte om vigtigheden af at forebygge glideulykker, og havde stillet »spikes« til rådighed for de ansatte til forebyggelse af fald.

A var en erfaren medarbejder på basen og dermed bekendt med forholdene.

Under disse omstændigheder fandt landsretten ikke, at der var handlet ansvarspådragende, uanset at det efter skønserklæringen ikke kunne afvises, at grusning på det pågældende sted kunne have forebygget ulykken.

U.2012.3167Ø

Kilde: Thomson

Klik på teksten for at læse hele nyheden
Juni 2016
Maj 2016
April 2016
Marts 2016
December 2015
November 2015
Juli 2015
Maj 2015
April 2015
Januar 2015
December 2014
November 2014
Oktober 2014
August 2014
Juli 2014
Maj 2014
April 2014
Marts 2014
Februar 2014
Januar 2014
November 2013
Oktober 2013
September 2013
Juni 2013
Maj 2013
April 2013
Marts 2013
Februar 2013
Januar 2013
December 2012
November 2012
Oktober 2012
September 2012
August 2012
Juli 2012
Juni 2012
Maj 2012
April 2012
Marts 2012
Februar 2012
Januar 2012
December 2011
November 2011
Oktober 2011

erstatning.dk er en del af advokatgruppen.dk · Telefon 70 10 13 30 · danmark@advokatgruppen.dk

Advokatgruppen er et landsdækkende advokatfirma med kontorer i Århus, Horsens, Fredericia og København

Vi opererer bl.a. også i Aalborg

Kontakt os for en gratis samtale med en advokat

Gratis samtale