Pligt til at betale erstatning for tabt arbejdsfortjeneste indtil Arbejdsskadestyrelsens udtalelse forlå uanset at revalideringsforløbet var afsluttet
27. september 2012

A blev skadet ved et færdselsuheld den 17. oktober 2004. F anerkendte erstatningspligten og udbetalte erstatning for tabt arbejdsfortjeneste indtil den 1. juli 2006, hvor A havde afsluttet er revalideringsforløb. Arbejdsskadestyrelsens udtalelse forelå efterfølgende den 15. maj 2007.

A anlagde sag med påstand om yderligere erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for perioden 1. juli 2006 til den 15. maj 2007.

Retten fastslog, at forpligtelsen til at betale erstatning for tabt arbejdsfortjeneste vedvarer, indtil Arbejdsskadestyrelsens udtalelse foreligger, medmindre skadevolder eller forsikringsselskabet forinden på forsvarligt grundlag har foretaget et rimeligt skøn over erhvervsevnetabet og udbetalt erstatning for erhvervsevnetabet i henhold hertil.

Afslutning af et revalideringsforløb kan ikke sidestilles med et rimeligt skøn og en udbetaling af erstatning for erhvervsevnetabet.

Der blev fundet årsagssammenhæng mellem A's tabte arbejdsfortjeneste og A's skade ved færdselsuheldet. F var derfor forpligtet til at betale erstatning for perioden 1. juli 2006 til den 15. maj 2007 med fradrag af modtaget kontanthjælp, jf. EAL § 2, stk. 2.

 

FED2011.118

Kilde: Thomson

Klik på teksten for at læse hele nyheden
Juni 2016
Maj 2016
April 2016
Marts 2016
December 2015
November 2015
Juli 2015
Maj 2015
April 2015
Januar 2015
December 2014
November 2014
Oktober 2014
August 2014
Juli 2014
Maj 2014
April 2014
Marts 2014
Februar 2014
Januar 2014
November 2013
Oktober 2013
September 2013
Juni 2013
Maj 2013
April 2013
Marts 2013
Februar 2013
Januar 2013
December 2012
November 2012
Oktober 2012
September 2012
August 2012
Juli 2012
Juni 2012
Maj 2012
April 2012
Marts 2012
Februar 2012
Januar 2012
December 2011
November 2011
Oktober 2011

erstatning.dk er en del af advokatgruppen.dk · Telefon 70 10 13 30 · danmark@advokatgruppen.dk

Advokatgruppen er et landsdækkende advokatfirma med kontorer i Århus, Horsens, Fredericia og København

Vi opererer bl.a. også i Aalborg

Kontakt os for en gratis samtale med en advokat

Gratis samtale