Psykiske skader er også personskader
15. november 2011

Højesteret har netop afsagt dom til fordel for en skadelidt pædagog, der i forlængelse af en personaleweekend pådrog sig en psykisk skade. Kommunen, der var arbejdsgiver i sagen, havde i sagen lagt op til en principiel stillingtagen til, om psykiske skader overhovedet er omfattet af Erstatningsansvarslovens § 1, der bruger udtrykket ’personskade’. Med dommen har Højesteret slået fast, at psyken er en del af begrebet ’person’, og at den altså kan lide skade i form af en ’personskade’.

Pædagogen var sammen med sine kollegaer på en personaleweekend for at rette op på et dårligt arbejdsmiljø. Under opholdet blev den skadelidte udsat for ’grænseoverskridende verbale overfald’, da hun nærmest blev afskediget foran de øvrige medarbejdere. Hun udviklede i forlængelse heraf psykiske problemer.

Hændelsen blev anmeldt til Arbejdsskadestyrelsen, der anerkendte den som en arbejdsskade. Dermed fik den skadelidte delvis erstatning. Da hun også mente, at arbejdsgiveren havde handlet ansvarspådragende i forbindelse med personaleweekenden, blev der anlagt en sag mod kommunen om den resterende erstatning.

Kommunen afviste at være ansvarlige og kom i første omgang med en lang række argumenter for, at de ikke skulle betale erstatning i sagen. I Højesteret var de begrænset noget, men der skulle tages stilling til ansvaret, fortolkningen af ordet ’personskade’ og om det nu også var påregneligt for kommunen, at pædagogen ville udvikle en psykisk skade efter hændelsen. Pædagogen fik altså medhold i alle punkter.

Højesterets dom kan ses her.

 

Klik på teksten for at læse hele nyheden
Juni 2016
Maj 2016
April 2016
Marts 2016
December 2015
November 2015
Juli 2015
Maj 2015
April 2015
Januar 2015
December 2014
November 2014
Oktober 2014
August 2014
Juli 2014
Maj 2014
April 2014
Marts 2014
Februar 2014
Januar 2014
November 2013
Oktober 2013
September 2013
Juni 2013
Maj 2013
April 2013
Marts 2013
Februar 2013
Januar 2013
December 2012
November 2012
Oktober 2012
September 2012
August 2012
Juli 2012
Juni 2012
Maj 2012
April 2012
Marts 2012
Februar 2012
Januar 2012
December 2011
November 2011
Oktober 2011

erstatning.dk er en del af advokatgruppen.dk · Telefon 70 10 13 30 · danmark@advokatgruppen.dk

Advokatgruppen er et landsdækkende advokatfirma med kontorer i Århus, Horsens, Fredericia og København

Vi opererer bl.a. også i Aalborg

Kontakt os for en gratis samtale med en advokat

Gratis samtale