Retshjælpsforsikring
29. marts 2012

Danske Advokater har sat fokus på retshjælpsforsikringer, og senest har emnet også været behandlet i 'Kontant' på DR. Vi kan kun bifalde, at dette emne bliver taget op, da det er et særligt stort problem i erstatningssager, som omkostningsmæssigt er meget tunge.

Problemet består i, at en retshjælpsforsikring i dag er et biprodukt til andre typer forsikringer, og derfor er der ingen konkurrence mellem forsikringsselskaberne på denne del af forsikringen. Det har medført at stort set alle selskaber har de samme dårlige betingelser for retshjælpsforsikringen - og man kan ikke forbedre sin dækning, selv om man er villig til at betale ekstra for det. Det har den effekt, at retshjælpsforsikringer i dag maksimalt dækker sagsomkostninger med 130.000 kr - ofte mindre. Samtidig dækker de ikke for sager, der vedrører den forsikredes arbejdsforhold, hvilket indebærer, at man ikke kan få retshjælpsdæknig til en arbejdsskadesag.

Disse begrænsinger bevirker, at man som skadelidt kan have meget svært ved at få prøvet sin sag ved domstolene, for ud over at have pådraget sig en skade, kan man ende med en stor regning for sagsomkostninger, hvis man skulle tabe sagen i retten. Erstatningssager er særligt ramt af begrænsningerne, fordi disse sager typisk handler om ret store beløb, samtidig med at de tager meget lang tid at behandle ved domstolene. Det er ikke usædvanligt at en erstatningssags vej gennem domstolene tager 3-4 år eller endda endnu længere tid. Derfor bliver omkostninger meget store, og en sag der behandles i to instanser kan omkostingesmæssigt let løbe op i 3-400.000 kr.

Vi kan kun håbe på, at der via denne fokus på problemstillingen kan findes en løsning, som kan sikre de skadelidtes retssikkerhed på tilfredsstillende hvis. Det er helt uacceptabelt, at skadelidte kan blive afskåret fra at få prøvet deres berettigede krav ved domstolene alene af omkostningsmæssige årsager. Den oplagte løsning vil være en gennemgribende ændring af retshjælpsforsikringernes vilkår, så dækningsmaksimum bliver væsentligt større og begræsningerne i forhold til arbejdsskader fjernes.

Danske Advokaters gennemgang af retshjælpsforsikringer kan ses her.

Klik på teksten for at læse hele nyheden
Juni 2016
Maj 2016
April 2016
Marts 2016
December 2015
November 2015
Juli 2015
Maj 2015
April 2015
Januar 2015
December 2014
November 2014
Oktober 2014
August 2014
Juli 2014
Maj 2014
April 2014
Marts 2014
Februar 2014
Januar 2014
November 2013
Oktober 2013
September 2013
Juni 2013
Maj 2013
April 2013
Marts 2013
Februar 2013
Januar 2013
December 2012
November 2012
Oktober 2012
September 2012
August 2012
Juli 2012
Juni 2012
Maj 2012
April 2012
Marts 2012
Februar 2012
Januar 2012
December 2011
November 2011
Oktober 2011

erstatning.dk er en del af advokatgruppen.dk · Telefon 70 10 13 30 · danmark@advokatgruppen.dk

Advokatgruppen er et landsdækkende advokatfirma med kontorer i Århus, Horsens, Fredericia og København

Vi opererer bl.a. også i Aalborg

Kontakt os for en gratis samtale med en advokat

Gratis samtale