Retten fandt ikke rimelig grund til at skadelidte ikke anmeldte skaden indenfor den 1-årige anmeldelsesfrist
4. oktober 2012

A fik under sit arbejde på en serigrafivirksomhed, V, den 10. juni 2003 et ryk i armen, da hun skubbede en rullevogn med paneler ind i en ovn.

Hun talte med værkføreren om hændelsen, og den efterfølgende dag udfyldte hun sammen med værkføreren en intern skadeanmeldelse.

Hun fortsatte med sit arbejde på fuld tid, indtil hun den 15. december 2005 blev opereret i skulderen.

Skaden blev først anmeldt som en arbejdsskade den 6. april 2006, og Ankestyrelsen, S, traf den 18. august 2006 afgørelse om, at der ikke kunne dispenseres fra den 1-årige anmeldelsesfrist i Arbejdsskadesikringslov § 20.

A anlagde sag mod S, med påstand om, at der skulle ses bort fra den 1-årige anmeldelsesfrist, og sagen skulle hjemvises til fornyet administrativ behandling. Hun gjorde gældende, at hun først blev sygemeldt efter den 15. december 2005, og den sene anmeldelse var undskyldelig, da hun gik ud fra, at arbejdsgiver havde anmeldt skaden.

S påstod frifindelse og gjorde gældende, at der ikke var grundlag for at tilsidesætte afgørelsen om afslag på dispensation, idet A ikke havde godtgjort en rimelig begrundelse for, at hun ikke rettidigt havde anmeldt skaden.

Byretten udtalte, at A ikke af sin arbejdsgiver blev bragt i vildfarelse om, at skaden var anmeldt, og skaden medførte øjeblikkelige og væsentlige gener, som ikke blev forværret inden anmeldelsen. S blev herefter frifundet. Landsretten stadfæstede afgørelsen.

FED2011.216

Kilde: Thomson

Klik på teksten for at læse hele nyheden
Juni 2016
Maj 2016
April 2016
Marts 2016
December 2015
November 2015
Juli 2015
Maj 2015
April 2015
Januar 2015
December 2014
November 2014
Oktober 2014
August 2014
Juli 2014
Maj 2014
April 2014
Marts 2014
Februar 2014
Januar 2014
November 2013
Oktober 2013
September 2013
Juni 2013
Maj 2013
April 2013
Marts 2013
Februar 2013
Januar 2013
December 2012
November 2012
Oktober 2012
September 2012
August 2012
Juli 2012
Juni 2012
Maj 2012
April 2012
Marts 2012
Februar 2012
Januar 2012
December 2011
November 2011
Oktober 2011

erstatning.dk er en del af advokatgruppen.dk · Telefon 70 10 13 30 · danmark@advokatgruppen.dk

Advokatgruppen er et landsdækkende advokatfirma med kontorer i Århus, Horsens, Fredericia og København

Vi opererer bl.a. også i Aalborg

Kontakt os for en gratis samtale med en advokat

Gratis samtale