Sagsomkostninger ved flere skadevoldere
29. februar 2012

I nogle situationer kan det være svært at afgøre, hvem der skal betale erstatning til den skadelidte - også selv om det står klart, at den skadelidte skal have en erstatning. Det gør sig eksempelvis gældende i trafikulykker i forbindelse med harmonikasammenstød, hvor det kan være vanskeligt at afgøre, hvem der skal betale erstatning til hvem. Problemet kan også opstå på byggepladser med flere entreprenører på pladsen, eller hvis en arbejdsgiver har overladt sin pligt til at rydde sne på parkeringspladsen til et eksternt firma - hvem skal betale, hvis en medarbejder falder?

Når flere forsikringsselskaber står som mulige betalere, kan de sjældent blive enige om at betale erstatningen til den skadelidte, hvorefter de så kan klare et slagsmål om den endelige regning internt. Den skadelidte vil meget ofte blive fanget i kampen mellem selskaberne, hvor ingen selskaber vil betale under henvisning til, at kravet skal rettes mod en anden - og i mens får den skadelidte ingen erstatning.

Den eneste måde at gennemtvinge en løsning er at anlægge en retssag, for at lade domstolene afgøre, hvem der skal betale erstatning i den sidste ende. Det har altid været problematisk at vælge den løsning, da de juridiske slagsmål bestemt ikke bliver mindre i en sag med mere end to parter, men der er også et omkostningsproblem.

For at være sikker på at have fat i det rigtige selskab, vil man ofte vælge at stævne alle de mulige selskaber. Ellers kan man jo risikere, at man har stævnet det forkerte selskab, og under sagen bliver kravet mod det rigtige selskab forældet. Hvis man stævner alle de mulige skadevoldere, er man sikker på at få ret mod et af selskaberne, men til gengæld er man også sikker på at tabe sagen mod de andre forsikringsselskaber - og så skal man betale omkostninger til dem.

Det kan blive en dyr løsning, der kan være svær at holde indenfor rammerne af en retshjælpsforsikring. I en nyere sag fra Højesteret, har man dog slået fast, at sådan er det bare. I den pågældende sag havde de skadelidte (sagen vedrørte ikke personskade) fremsat kravet mod to mulige skadevoldere, og nedlagt et ekstra krav om, at det tabende selskab ud over selve erstatningen også skulle betale for de sagsomkostninger, de måtte blive pålagt overfor det selskab, der blev frifundet. Men den gik ikke. Højesteret udtalte, at en sagsøger der selv medinddrager flere sagsøgte, også selv skal betale omkostningerne til den part, der bliver frifundet.

Dommen ændrer som sådan ikke ved den hidtidige opfattelse, men nu er det dog slået helt fast, at man skal tænke sig godt om i denne type sager. Medindrager man alle de mulige skadevoldere, vil man tabe sagen overfor en eller flere, og derfor får man en renging. Kører man sagen mod en enkelt skadevolder risikerer man at tabe sagen, fordi man valgte den forkerte.

Klik på teksten for at læse hele nyheden
Juni 2016
Maj 2016
April 2016
Marts 2016
December 2015
November 2015
Juli 2015
Maj 2015
April 2015
Januar 2015
December 2014
November 2014
Oktober 2014
August 2014
Juli 2014
Maj 2014
April 2014
Marts 2014
Februar 2014
Januar 2014
November 2013
Oktober 2013
September 2013
Juni 2013
Maj 2013
April 2013
Marts 2013
Februar 2013
Januar 2013
December 2012
November 2012
Oktober 2012
September 2012
August 2012
Juli 2012
Juni 2012
Maj 2012
April 2012
Marts 2012
Februar 2012
Januar 2012
December 2011
November 2011
Oktober 2011

erstatning.dk er en del af advokatgruppen.dk · Telefon 70 10 13 30 · danmark@advokatgruppen.dk

Advokatgruppen er et landsdækkende advokatfirma med kontorer i Århus, Horsens, Fredericia og København

Vi opererer bl.a. også i Aalborg

Kontakt os for en gratis samtale med en advokat

Gratis samtale