Som arbejdstager har du selv pligt til at holde øje med, at din arbejdsgiver anmelder arbejdsskaden
20. august 2012

Der har i den seneste tid været vældig megen debat omkring arbejdsgivere, som ikke anmelder arbejdsulykker eller simpelthen skjuler, at en ulykke har fundet sted.

Det giver Advokatgruppen anledning til at gør arbejdstagerne – de ansatte – opmærksom på, at man selv har en pligt til at holde øje med, at sin arbejdsgiver anmelder en eventuel arbejdsskade. Ellers kan du som ansat risikere, at du mister retten til erstatning.

Loven kræver, at arbejdsgiveren anmelder en ulykke, når den er sket og senest 9 dage efter, såfremt der er risiko for, at arbejdsskaden medfører personskade.

Som beskrevet i den seneste tids debat i medierne forholder det sig imidlertid nogen gange sådan, at arbejdsgiveren ikke anmelder ulykken indenfor fristen, og det kan få fatale konsekvenser for den skadelidte ansattes erstatningssag.

Advokatgruppen opfordrer derfor den ansatte til at være opmærksom på fristerne.

Såfremt arbejdsgiveren ikke får anmeldt arbejdsskaden, skal den ansatte indenfor en frist af 1 år efter ulykken selv anmelde skaden til Arbejdsskadestyrelsen.

Men i mange tilfælde ved den ansatte ikke nødvendigvis, at vedkommende selv skal følge op på, om arbejdsgiveren har anmeldt skaden, og samtidig er det ikke sikkert, at den ansatte har overskuddet til at følge op, hvis vedkommende er kommet alvorligt til skade.

I værste fald bliver konsekvensen for den ansatte, at vedkommende ikke får rejst sit erstatningskrav i tide og dermed mister retten til erstatning, idet sagen som udgangspunkt vil blive afvist af Arbejdsskadestyrelsen, hvis den er anmeldt efter 1 års fristen.

I nogle tilfælde kan Arbejdsskadestyrelsen se bort fra 1 års fristen, men det kræver, at man kan dokumentere, at der er sket en arbejdsskade, at der er følger, som berettiger til erstatning, og at arbejdsskaden er en sikker årsag til følgerne.

Det kan umiddelbart lyde nemt at opfylde disse betingelser, men retspraksis viser, at det kun er i sjældne tilfælde, at Arbejdsskadestyrelsen ser bort fra 1 års fristen.

Er du i tvivl om din arbejdsskade er blevet anmeldt i tide? Kontakt en af vore advokater med speciale i arbejdsskadesager og få hjælp til din sag.

Klik på teksten for at læse hele nyheden
Juni 2016
Maj 2016
April 2016
Marts 2016
December 2015
November 2015
Juli 2015
Maj 2015
April 2015
Januar 2015
December 2014
November 2014
Oktober 2014
August 2014
Juli 2014
Maj 2014
April 2014
Marts 2014
Februar 2014
Januar 2014
November 2013
Oktober 2013
September 2013
Juni 2013
Maj 2013
April 2013
Marts 2013
Februar 2013
Januar 2013
December 2012
November 2012
Oktober 2012
September 2012
August 2012
Juli 2012
Juni 2012
Maj 2012
April 2012
Marts 2012
Februar 2012
Januar 2012
December 2011
November 2011
Oktober 2011

erstatning.dk er en del af advokatgruppen.dk · Telefon 70 10 13 30 · danmark@advokatgruppen.dk

Advokatgruppen er et landsdækkende advokatfirma med kontorer i Århus, Horsens, Fredericia og København

Vi opererer bl.a. også i Aalborg

Kontakt os for en gratis samtale med en advokat

Gratis samtale