Tabt arbejdsfortjeneste – medvirken til kommunal afklaring
2. november 2011

En kvinde kom til skade ved en alvorlig trafikulykke, og hun pådrog sig et piskesmæld. Hun blev derfor sygemeldt, og havde løbende kontakt til sin kommune. Efterhånden som tiden gik ville kommunen gerne have klienten tilbage på arbejdsmarkedet, men egen læge holdt igen og oplyste, at hun endnu ikke var parat til at starte på arbejdsmarkedet.

Efter de normale sygedagpengeregler kan man maksimalt få udbetalt sygedagpenge i 52 uger. Når de 52 uger er gået, skal kommunen tage stilling til, om vedkommende opfylder betingelserne for at forlænge udbetalingen – ellers ophører den. I denne sag ville kommunen gerne forlænge udbetalingen, men kun hvis klienten var parat til at medvirke til en afklaring. Ved et møde med kommunen oplyste klienten, at hun meget gerne ville tilbage til sit gamle arbejde som social- og sundhedsassistent, men hendes læge sagde, at hun ikke var helt klar til det endnu. Derfor stoppede kommunen udbetalingen af sygedagpenge og noterede i journalen, at skadelidte kun ville tilbage til sit tidligere erhverv og ikke ville prøves af i andre erhverv eller omskoles.

Da skadelidte efter yderligere nogle måneder måtte konstatere, at hun ikke fik det bedre, forsøgte hun at vende tilbage til sit tidligere job. Hun måtte dog erkende, at hun ikke kunne klare de fysisk krævende opgaver, og man forsøgte derfor at omplacere hende til administrativt arbejde. Dette lykkedes heller ikke, og hun kom derfor tilbage til kommunen med en anmodning om en generel arbejdsprøvning for at få afklaret, hvad hun kunne holde til. Det endte med, at hun blev bevilget et fleksjob i et andet erhverv.

I en lang periode havde skadevolders forsikringsselskab betalt erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Da selskabet blev informeret om, at forsøget på at vende tilbage til det tidligere job ikke var lykkedes, stoppede de udbetalingerne. Selskabet henviste til, at klienten burde have vidst, at hun ikke kunne klare det, så hun på et langt tidligere tidspunkt burde have forsøgt sig indenfor andre erhverv. Specifikt henviste forsikringen til kommunens formulering om, at klienten ikke havde ønsket omskoling.

I den efterfølgende retssag slog landsretten dog fast, at skadelidte havde været uarbejdsdygtig i ethvert erhverv gennem hele perioden. Hun havde heller ikke modsagt sig konkrete tilbud fra kommunen, blot oplyst at hun helst ville tilbage til sit gamle job. På den baggrund havde hun krav på erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i hele perioden. Selskabets argument baserede sig jo på, at de bagefter fandt ud af, at klienten ikke kunne klare sit gamle erhverv – men det kunne hun jo ikke vide, før hun prøvede det af i praksis.

Selskabet har for så vidt ret i, at en skadelidt skal medvirke til kommunens afklaring. Men det krav opfylder man altså, når man forsøger at vende tilbage til sit tidligere erhverv – i hvert fald så længe kommunen ikke har andre konkrete afklaringsforslag.

 

Klik på teksten for at læse hele nyheden
Juni 2016
Maj 2016
April 2016
Marts 2016
December 2015
November 2015
Juli 2015
Maj 2015
April 2015
Januar 2015
December 2014
November 2014
Oktober 2014
August 2014
Juli 2014
Maj 2014
April 2014
Marts 2014
Februar 2014
Januar 2014
November 2013
Oktober 2013
September 2013
Juni 2013
Maj 2013
April 2013
Marts 2013
Februar 2013
Januar 2013
December 2012
November 2012
Oktober 2012
September 2012
August 2012
Juli 2012
Juni 2012
Maj 2012
April 2012
Marts 2012
Februar 2012
Januar 2012
December 2011
November 2011
Oktober 2011

erstatning.dk er en del af advokatgruppen.dk · Telefon 70 10 13 30 · danmark@advokatgruppen.dk

Advokatgruppen er et landsdækkende advokatfirma med kontorer i Århus, Horsens, Fredericia og København

Vi opererer bl.a. også i Aalborg

Kontakt os for en gratis samtale med en advokat

Gratis samtale