Uenigt Retslægeråd tilsidesat
17. oktober 2011

I sager om årsagssammenhæng er det normalt en vurdering fra Arbejdsskadestyrelsen der lægges til grund. Højesteret har i flere sager udtalt, at der skal ’et fornødent sikkert grundlag’ til for at få tilsidesat en vurdering fra Arbejdsskadestyrelsen. Hvis sagen alligevel ender i retten bliver der normalt stillet spørgsmål til Retslægerådet, da en klar vurdering herfra netop kan udgøre det ’fornødne sikre grundlag’. Det er det dog ikke automatisk.
I en sag kom vores klient til skade i en trafikulykke i 2003, hvor hun pådrog sig et piskesmæld. Ca. 8 måneder senere oplevede klienten en forværring og det blev ved de efterfølgende undersøgelser konstateret, at hun havde udviklet en diskusprolaps i nakken. Ansvarsforsikringen ville kun anerkende, at klienten havde fået piskesmældet som følge af ulykken; diskusprolapsen havde ikke noget med den at gøre. Selskabet holdt fast i denne holdning selv om Arbejdsskadestyrelsen vurderede at der var fuld årsagssammenhæng.
I den efterfølgende retssag blev sagen forelagt for Retslægerådet. På spørgsmålet om sammenhængen mellem prolapsen og ulykken delte rådet sig i to; to læger mente ikke der var sammenhæng og én læge mente der var sammenhæng. I byretten udtalte dommeren, at der samlet set var mere der talte for en sammenhæng end imod, og derfor fik klienten fuldt medhold.
Forsikringsselskabet ankede sagen til landsretten, hvor der blev stillet yderligere spørgsmål til Retslægerådet. Herved kom der dog ikke afgørende nyt frem, og landsretten stadfæstede byrettens dom. Der blev særligt lagt vægt på, at klienten aldrig havde haft gener fra nakken før ulykken, og at hun havde haft nakkesmerter fra umiddelbart efter ulykken og helt frem til prolapsen blev opdaget. På baggrund af denne sag kan det derfor konkluderes, at et uenigt Retslægeråd ikke udgør et ’fornødent sikkert grundlag’ til at tilsidesætte en vurdering fra Arbejdsskadestyrelsen.

 

Klik på teksten for at læse hele nyheden
Juni 2016
Maj 2016
April 2016
Marts 2016
December 2015
November 2015
Juli 2015
Maj 2015
April 2015
Januar 2015
December 2014
November 2014
Oktober 2014
August 2014
Juli 2014
Maj 2014
April 2014
Marts 2014
Februar 2014
Januar 2014
November 2013
Oktober 2013
September 2013
Juni 2013
Maj 2013
April 2013
Marts 2013
Februar 2013
Januar 2013
December 2012
November 2012
Oktober 2012
September 2012
August 2012
Juli 2012
Juni 2012
Maj 2012
April 2012
Marts 2012
Februar 2012
Januar 2012
December 2011
November 2011
Oktober 2011

erstatning.dk er en del af advokatgruppen.dk · Telefon 70 10 13 30 · danmark@advokatgruppen.dk

Advokatgruppen er et landsdækkende advokatfirma med kontorer i Århus, Horsens, Fredericia og København

Vi opererer bl.a. også i Aalborg

Kontakt os for en gratis samtale med en advokat

Gratis samtale