Ulovligt at reducere erstatning på grund af livstruende sygdom
20. januar 2012

Erhvervsevnetabserstatning dækker for det indtægtstab en tilskadekommen lider på grund af en skade. Teoretisk skal posten dække for tabet for perioden fra det tidspunkt, hvor det står klart, at der er et erhvervsevnetab og frem til folkpensionsalderen. Erstatningsbeløbet bliver reduceret med en vis procentdel, for hvert år man var ældre end 29 på skadestidspunktet, men her ud over er der ikke grundlag for at reducere i beløbet.

Patientforsikringen og Patientskadeankenævnet har uanset dette haft en praksis for at reducere erstatningen til personer med livstruende sygdomme under henvisning til, at tabet ikke var så stort for denne persongruppe, da de ikke forventes at leve til de når folkepensionsalderen. Denne praksis er nu blevet tilsidesat af Østre Landsret, der udtalte, at der ikke var lovhjemmel for den reduktion patientskademyndighederne foretog – de havde altså ikke lov til at reducere erstatning på det grundlag, fordi det slet ikke er nævnt i loven.

Patientskadeankenævnet har endnu ikke taget stilling til, om sagen bliver anket til Højesteret. Ud fra den nuværende dom fra Østre Landsret vil der være grundlag for at genoptage gamle sager, hvor der er sket lignende reduktioner, da Patientforsikringen og Patientskadeankenævnet har brugt loven forkert.

Klik på teksten for at læse hele nyheden
Juni 2016
Maj 2016
April 2016
Marts 2016
December 2015
November 2015
Juli 2015
Maj 2015
April 2015
Januar 2015
December 2014
November 2014
Oktober 2014
August 2014
Juli 2014
Maj 2014
April 2014
Marts 2014
Februar 2014
Januar 2014
November 2013
Oktober 2013
September 2013
Juni 2013
Maj 2013
April 2013
Marts 2013
Februar 2013
Januar 2013
December 2012
November 2012
Oktober 2012
September 2012
August 2012
Juli 2012
Juni 2012
Maj 2012
April 2012
Marts 2012
Februar 2012
Januar 2012
December 2011
November 2011
Oktober 2011

erstatning.dk er en del af advokatgruppen.dk · Telefon 70 10 13 30 · danmark@advokatgruppen.dk

Advokatgruppen er et landsdækkende advokatfirma med kontorer i Århus, Horsens, Fredericia og København

Vi opererer bl.a. også i Aalborg

Kontakt os for en gratis samtale med en advokat

Gratis samtale