Urimelige vilkår for skadelidte - vær opmærksom på alle de mulige skader eller fortab retten til erstatning
6. august 2012

Hvis man som skadelidte ikke får nævnt samtlige sine skader fra starten, risikerer man, at forsikringsselskabet ikke senere vil godtage skaderne som en følge efter ulykken.

Når man som skadelidte har været udsat for en ulykke, befinder man sig ofte i en svær situation. Ikke nok med at man skal tackle de skader, man er blevet pådraget, man skal også pludselig forholde sig til en masse andre aspekter – læger, kommune, forsikringsselskaber m.v.

Som hovedregel skal en skade være påberåbt i umiddelbar forlænge af ulykken eller, særligt for så vidt angår piskesmældsskader, senest 72 timer efter.

Hvis ikke man som skadelidt har gjort opmærksom på samtlige sine skader fra starten, risikerer man, at man ikke senere kan komme igennem med, at skaden skyldes uheldet.

Har man været udsat for en større ulykke, vil man i den efterfølgende tid ofte være både så fysisk og psykisk påvirket, at man måske ikke registrerer samtlige sine skader, ligesom man kan være så smertebehandlet, at ikke alle skader mærkes med det samme.

Når selve ulykken kommer lidt på afstand og smertebehandlingen ophører, begynder nogle andre skader – end de skader man umiddelbart havde i forlængelse af ulykken – måske at dukke op. Det kan imidlertid betyde, at man som skadelidt ikke får medhold i, at de senere opståede skader er en følge af ulykken, og dermed miste retten til erstatning herfor.

Det betyder i praksis, at man som skadelidt i perioden lige efter ulykken, skal gøre sine skader værre end de reelt er for ikke senere at fortabe retten til erstatning. Det er et urimeligt vilkår at stille de skadelidte, som i forvejen er hårdt pressede både fysisk og psykisk efter en ulykke.

Et eksempel fra den virkelige verden:

En mand bliver involveret i en trafikulykke. Han bliver med høj fart påkørt bagfra, hvorefter hans bil brager ind i den forankørende. Ved sammenstødet bliver manden kastet frem og tilbage og ryglænet på bilsædet knækker.

Umiddelbart efter ulykken klager manden over stærke smerter i nakkenregionen. I den efterfølgende tid modtager manden behandling for nakkegenerne samt smertestillende medicin. Da han begynder at trappe ned på den smertestillende medicin, får han tiltagende ondt i lænden, og lægerne konstaterer en diskusprolaps i lænden.

Manden har forud for trafikulykken aldrig haft smerter eller gener fra lænden, men fordi lændegenerne ikke er beskrevet i umiddelbart tilknytning til trafikulykken, nægter forsikringsselskabet at godtage generne som en følge herfra.

Manden bliver efterfølgende tilkendt førtidspension. I førtidspensionstilkendelsen fremgår, at han er tilkendt førtidspension både på baggrund af nakkegenerne, men tillige også på baggrund af lændegenerne. Normalt ville en førtidspensionstilkendelse, hvis alle gener kan tilskrives uheldet, medføre et erhvervsevnetab i størrelsesordenen 50-75 %, men fordi lændegenerne ikke kan tilskrives ulykken, får manden kun 25 % i erstatning for tab af erhvervsevne.

Rent økonomisk kan denne problemstilling således få store konsekvenser for de skadelidte.

Det kan derfor som skadelidt være vigtigt allerede tidligt i forløbet at kontakte en advokat med speciale i personskadeerstatningsret med henblik på at blive vejledt omkring disse problemstillinger.

Klik på teksten for at læse hele nyheden
Juni 2016
Maj 2016
April 2016
Marts 2016
December 2015
November 2015
Juli 2015
Maj 2015
April 2015
Januar 2015
December 2014
November 2014
Oktober 2014
August 2014
Juli 2014
Maj 2014
April 2014
Marts 2014
Februar 2014
Januar 2014
November 2013
Oktober 2013
September 2013
Juni 2013
Maj 2013
April 2013
Marts 2013
Februar 2013
Januar 2013
December 2012
November 2012
Oktober 2012
September 2012
August 2012
Juli 2012
Juni 2012
Maj 2012
April 2012
Marts 2012
Februar 2012
Januar 2012
December 2011
November 2011
Oktober 2011

erstatning.dk er en del af advokatgruppen.dk · Telefon 70 10 13 30 · danmark@advokatgruppen.dk

Advokatgruppen er et landsdækkende advokatfirma med kontorer i Århus, Horsens, Fredericia og København

Vi opererer bl.a. også i Aalborg

Kontakt os for en gratis samtale med en advokat

Gratis samtale