Advokatomkostninger

Herunder kan du finde en oversigt over de emner, som denne side berører. Hvis du har spørgsmål, så er du meget velkommen til at ringe til os på 76 28 14 36.

  1. Ingen erstatning – ingen regning
  2. Få dækket rimelige advokatomkostninger
  3. Hvordan fastsættes dine advokatomkostninger?

Ingen erstatning – ingen regning

Det første du skal være opmærksom på ift. advokatomkostninger er, at vi arbejder ud fra princippet om ”ingen erstatning – ingen regning” også kendt som ”no cure – no pay”. Det indebærer særligt, at du ikke får en regning fra os, hvis vi ikke opnår erstatning til dig. Det gælder uanset hvor meget tid, vi bruger på sagen. Hos Advokatgruppen står vi ved vores vurdering af sagen, og vurderer vi forkert, skal du ikke betale salær.

Samtidig er det også vigtigt for os at hjælpe dig i en svær situation, der belaster både dit helbred og din økonomi. Du kan også være sikker på, at vi følger din sag til dørs. Vi gør alt, hvad der står i vores magt for at sikre, at du får præcis den erstatning du har krav på.

Du kan få dækket rimelige advokatomkostninger

Der vil samtidig også være mulighed for at få en del af dine advokatomkostninger dækket, hvis du får erstatning. Det vil sige, at du ikke kommer til at stå med hele regningen selv. I sager om personskade, hvor der er en ansvarlig modpart/skadevolder – fx et trafikuheld – vil modpartens/skadevolders ansvarsforsikring dække dine “rimelige advokatomkostninger”.

Du må dog påregne en egenbetaling ved siden af. Således at dét beløb som dækkes af ansvarsforsikringen, skal forstås som et betydeligt tilskud til de samlede advokatomkostninger.

I alle andre sager skal du selv betale advokatomkostningerne. Det gælder således bl.a. i arbejdsskadesager, patientskadesager samt i sager mod egen ulykkesforsikring eller mod kommunen.

Hvordan fastsættes dine advokatomkostninger?

Advokatomkostningerne fastsættes ud fra en samlet afvejning af flere ting. F.eks. det registrerede tidsforbrug, det opnåede resultat, sagens betydning for klienten, sagens kompleksitet, sagens værdi og det med sagen forbundne ansvar.

Uanset sagstype vil du inden opstart få en ordrebekræftelse tilsendt, hvor vi klart og tydeligt bekræfter alle aftaler omkring salær, herunder at vi arbejder ud fra vores princip om: ”ingen erstatning – ingen regning”.

Og husk, du får altid en gratis og uforpligtende vurdering af din sag, inden vi starter sagen op.