Ankenævnet for Forsikring

Herunder kan du finde en oversigt over de emner, som denne side berører. Hvis du har spørgsmål, så er du meget velkommen til at ringe til os på 76 28 14 36.

  1. Hvad er Ankenævnet for Forsikring?
  2. Hvilke betingelser er der for at indgive en klage?
  3. Ankenævnet afsiger kendelse

 

Hvad er Ankenævnet for Forsikring?

Ankenævnet for Forsikring er et uafhængigt, autoriseret og privat ankenævn. Ankenævnet behandler og hjælper private forbrugere med deres forsikringsklager over forsikrings- og pensionsforhold.
Ankenævnet er godkendt af Erhvervs- og Vækstministeren og er derfor autoriseret til at behandle forsikringsklager.

 

Hvilke betingelser er der for at indgive en klage?

Klagen skal angå dine egne forsikringer, vedrøre privatlivets forsikringsforhold og der skal være tale om et konkret økonomisk mellemværende. Du kan således ikke klage over en afgørelse som din modparts forsikringsselskab har truffet eller eksempelvis klage over adfærden hos en ansat hos forsikringsselskabet.
Hvis du ønsker at klage til Ankenævnet for Forsikring, er det et krav, at du først har klaget til dit eget forsikringsselskab over den pågældende afgørelse. Dit forsikringsselskab skal derefter have fastholdt deres afgørelse overfor dig eller ikke svaret på din klage, før du kan indsende en klage til ankenævnet.
Det koster 200 kr. at klage til Ankenævnet, som refunderes, hvis du får medhold.

 

Ankenævnet afsiger kendelse

Inden ankenævnet træffer afgørelse, vil selskabet få lov til at kommentere på klagen, og du vil få lov til at kommentere på selskabets svar.
Når Ankenævnet har behandlet sagen, afsiger de en kendelse. Hvis forsikringsselskabet afviser at følge denne, skal de meddele dette til Ankenævnet inden 30 dage. Forsikringsselskabet har ikke pligt til at følge en kendelse fra ankenævnet. I så fald kan man anlægge en retssag ved domstolene.

Få professionel hjælp

Vi har stor erfaring med personskade- og forsikringssager, og bistår dig gerne med din forsikringssag overfor dit forsikringsselskab og eventuelle klage til Ankenævnet for Forsikring, så du kan opnå den erstatning, du er berettiget til. Vi er en del af Advokatgruppen og har advokater i Horsens, Fredericia og Århus, som står klar til at rådgive dig.
Vi tager gerne en gratis og uforpligtende samtale med dig, hvor vi vurderer din sag.